Pirmadienis, Balandis 22, 2019
   
Tekstas

Peržiūrės lygtinio paleidimo sąlygas

Siekiant užtikrinti aiškią ir skaidrią nuteistų asmenų lygtinio paleidimo tvarką, teisingumo ministro iniciatyva bus peržiūrimos kalinčiųjų išankstinio paleidimo į laisvę sąlygos.

Šiuo metu nuteisti asmenys anksčiau laiko į laisvę gali išeiti tuomet, jei laisvės atėmimo įstaigos vadovas tokį siūlymą pateikia teismui ir šis jį patenkina. Kuriuos asmenis siūlyti išleisti anksčiau, o kurių ne, laisvės atėmimo įstaigų vadovai sprendžia, atsižvelgdami į nuteistojo elgesį atliekant bausmę, taip pat įvertinę riziką, ar šis asmuo galėtų pakartotinai nusikalsti, jo norą pasitaisyti ir pan. Tai nustatoma gana subjektyviai, paliekant pakankamai daug įstaigų vadovams priimti sprendimus savo nuožiūra, o tai atveria kelius galimam piktnaudžiavimui, neleistiniems susitarimams bei korupcijai.

Siekiant užtikrinti, kad asmenys į laisvę anksčiau nei sueis teismo paskirtas bausmės laikas būtų paleidžiami tik labai atsakingai ir objektyviai įvertinus visas sąlygas, o siūlymų teikimas teismui kuo mažiau priklausytų nuo laisvės atėmimo įstaigų vadovų subjektyvios nuomonės, turi būti peržiūrėta esama lygtinio paleidimo tvarka ir kiek įmanoma eliminuota vienašalių subjektyvių sprendimų galimybė. Šiuo tikslu teisingumo ministras Remigijus Šimašius sudarė darbo grupę, kuri peržiūrės šio proceso vykdymo praktiką, įvertins lygtinio paleidimo tvarką įtvirtinančius poįstatyminius teisės aktus ir pateiks siūlymus teisiniam reguliavimui tobulinti.

Anot ministro, lygtinio paleidimo institutas yra svarbus ir reikalingas, jis plačiai taikomas kitose užsienio šalyse. Tačiau šia nuostata neturi būti piktnaudžiaujama, todėl būtina užtikrinti, kad ji būtų taikoma adekvačiai ir pamatuotai, kad anksčiau į laisvę nebūtų paleisti tokios teisės iš tiesų neturintys asmenys. Nuo to priklauso visos visuomenės saugumas bei tinkamas žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas.

Pasiūlymus lygtinio paleidimo tobulinimui darbo grupėje dirbsiantys Prezidentūros, Teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento, Generalinės prokuratūros, teismų, Teisės instituto bei Kalinių globos draugijos atstovai turės parengti lapkričio mėnesį.

Šie siūlymai turės būti suderinti ir su teisingumo ministro Seimui jau pateiktomis Probacijos įstatymo pataisomis, kurios numato efektyvesnes priemones nuteistų asmenų integracijai į visuomenę, galimybes lygtinai paleistus asmenis stebėti elektroninėmis priemonėmis ir kt.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt