Šeštadienis, Gegužė 30, 2020
   
Tekstas

Parama vaikų darželiams kaimuose steigti

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai suteiks paramą kaimo vietovėse (kaimo vietovės – tai vietovės, kurioje gyventojų skaičius neviršija 6 000 ir kurios nėra priskiriamos savivaldybių centrams) steigiant nevalstybinius vaikų darželius. Į paramą gali pretenduoti kaimo vietovėse veikiančios, tačiau ne žemės ūkio verslais užsiimančios labai mažos arba mažos, vidutinės įmonės, kurios nori atsisakyti žemės ūkio veiklos.

Tokią galimybę numato naujosios išplėstos ir supaprastintos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklės.

Nuo šių metų liepos mėnesio Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva supaprastintos higienos normos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklai sudaro palankesnes sąlygas steigti privačius vaikų darželius ir spręsti vietų stygiaus problemą (žr. plačiau  http://www.smm.lt/vds/index.htm).

Nuo 2011-ųjų planuojama įvesti ikimokyklinuko krepšelį – valstybė finansuos 4 ugdymo valandas per dieną. Galimybė pasinaudoti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama suteikia naujų paskatų plėtoti darželių tinklą kaimo vietovėse.  

Ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo įstaigos steigėjas gali gauti finansavimą iki 65 proc. visų projekto išlaidų. Didžiausia galima paramos suma supaprastinta tvarka teikiamiems projektams sudaro iki 260 tūkst. Lt. 
Tais atvejais, kai kaimo vietovėje ketinama įgyvendinti didesnės vertės projektą, didžiausia paramos suma iki šių metų gruodžio 31 d. – 1,7 mln. Lt, o kitais metais – ne daugiau kaip 690 tūkst. Lt.

Paraiškas pagal šias dvi priemones Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos galima teikti nuo 2010 m. spalio 4 d. iki 2010 m. lapkričio 12 d.

Plačiau su  priemonių „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ naujomis įgyvendinimo taisyklėmis galite susipažinti Žemės ūkio ministerijos svetainėje www.zum.lt arba pagal nuorodą http://www.zum.lt/lt/zemes-ukio-ministerija/kaimo-pletra/parama-pagal-2007-2013-m--programos-priemones/parama-pagal-2007---2013-metu-kpp-priemones/
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt