Šeštadienis, Gegužė 30, 2020
   
Tekstas

Pažeidėjai galės „susitaikyti“ su valstybe

Šiandien Seimas pritarė teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus siūlymui leisti paprasčiau ir greičiau išspręsti atvejus, kuomet asmuo padarė mažai pavojingą administracinį pažeidimą.

Šiandien priimtose Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) pataisose nustatyta, kad tais atvejais, kai pažeidėjas neginčija pažeidimo fakto, jam gresia ne didesnė nei 3000 litų piniginė bauda, pažeidimas padaromas pirmą kartą ir nėra pažeidimu padarytų turtinių nuostolių, kurie nėra pilnai atlyginti, pažeidimą padaręs asmuo galės per 10 dienų sumokėti pusę minimalios baudos.  Jei asmuo to nepadarys, administracinio pažeidimo protokolas bus persiunčiamas teismui arba įgaliotai institucijai nagrinėti įprastu būdu ir jam teks sumokėti visą baudą.

Iki šiol, nepaisant administracinio pažeidimo pavojingumo, visuomet buvo pradedamas sudėtingas bylos nagrinėjimo procesas: skiriamas bylos nagrinėjimo posėdis, paštu kviečiamos bylos šalys, jame dalyvavo liudytojai, pareigūnai, teisėjas ir t.t. Mažai pavojingų prasižengimų atveju, kuomet pažeidėjui gresia, pvz., keliasdešimt litų bauda, toks procesas reikalavo neproporcingai daug laiko, pinigų ir žmogiškųjų išteklių sąnaudų.

Teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus teigimu, sudarius asmeniui galimybes greitai „susitaikyti“ su valstybe, bus abipusiai sutaupyta ir laiko, ir pinigų, kartu užtikrinant ir atsakomybės neišvengiamumo principą. „Taip pat tai gerokai sumažins institucijų darbo krūvius, mažės eilės teismuose, o teisėjai galės daugiau laiko skirti sudėtingesnių bylų nagrinėjimui“, - sako ministras.

Naujoji tvarka bus taikoma tik tiems pažeidimams, kurių nagrinėjimas bus pradėtas jau po įstatymo įsigaliojimo, t.y. nuo 2011 m. sausio 1 d. Iki įstatymo pataisų pradėtiems nagrinėti pažeidimams bus taikoma iki šiol galiojusi ginčų nagrinėjimo tvarka.

Seimas taip pat šiandien pritarė, kad skundų dėl nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose nagrinėjimas būtų perduotas bendrosios kompetencijos teismams. Šios bylos yra iš esmės baudžiamosios prigimties ir nedera su administracinių teismų paskirtimi. Tai leis mažinti administracinių teismų teisėjų darbo krūvį, jie galės daugiau dėmesio skirti administracinės teisės ginčams nagrinėti bei juos daug greičiau spręsti. 
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt