Šeštadienis, Gegužė 30, 2020
   
Tekstas

Olimpinio ugdymo idėjos plinta į mokyklas

Šiandien Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusioje konferencijoje „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose 2006–2010 metais“ penkeriems metams buvo pratęsta daugiašalio bendradarbiavimo sutartis, dar plačiau paskleisianti olimpizmo idėjas mokyklose. Švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos olimpinė akademija įsipareigojo iki 2015 metų tęsti projektą „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“.

 „Dėkoju, kad savo pavyzdžiu, savo darbu prisidedate prie mokinių ugdymo, mokote juos gyventi sveikai, pagal teisingus, garbingus principus, – sveikindamas konferencijos dalyvius sakė švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. – Tikrai esame pasiryžę tęsti šį gražų bendradarbiavimą“.

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Arūnas Poviliūnas Švietimo ir mokslo ministerijai, mokytojams padėkojo už reikšmingą indėlį skleidžiant olimpinio sąjūdžio idėjas. „Olimpizmo tikslas – auklėti harmoningą žmogų, o per sportą tą galima pasiekti greičiau“, – sakė A. Poviliūnas.

Švietimo ir mokslo ministerija, pasitelkusi socialinius partnerius, atnaujins Integruojamąją vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo programą. Tai pat bus rekomenduota olimpizmo idėjas įtraukti į mokyklos ugdymo turinį, o gerosios olimpinio ugdymo patirties įgyvendinimo sklaidą padaryti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetais. 

Įgyvendinant šį projektą organizuojamos sporto varžybos, vyksta mokslinės konferencijos ir seminarai, leidžiama metodinė ir kita literatūra, propaguojanti olimpines idėjas, vykdomos įvairios akcijos, ekskursijos, konkursai.

Projekte dalyvauja ikimokyklinių įstaigų, pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų, gimnazijų ir profesinių mokyklų pedagogų ir mokinių komandos, sporto mokymo įstaigos, savivaldybių administracijų padaliniai. Iš viso į šį olimpinį judėjimą įsitraukė 82 mokymo įstaigos. Pasirašius šią sutartį į atskiras sporto šakas įsitrauks dar 180 mokyklų.

Pirmoji bendradarbiavimo sutartis buvo pasirašyta 2000 metais, atnaujinta 2005 metais. Sutarties iniciatorius buvo Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt