Pirmadienis, Gegužė 25, 2020
   
Tekstas

Vasario 16-osios gimnazijai Vokietijoje suteikiamas gabių vaikų ugdymo mokyklos pažymėjimas

Šiandien, lapkričio 26 dieną, Hiutenfelde (Vokietija) esančioje Rennhofo pilyje Heseno žemės švietimo ministerijos atstovai Vasario 16-osios gimnazijai įteiks sertifikuotos gabių vaikų ugdymo mokyklos pažymėjimą. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvaus Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius Numgaudis.

Šis pažymėjimas Vokietijoje trejiems metams suteikiamas mokykloms, kuriose įvestos specialios programos gabiems vaikams ugdyti. Mokiniams sudaromos visos sąlygos atskleisti savo gebėjimus: ugdymas itin individualizuojamas, net po pamokų, ir suintensyvinamas.  

„Gabių vaikų ugdymo mokyklos pažymėjimas yra mokyklos kokybės ženklas. Tai patvirtinimas, kad mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno gabumus, kad  mokytojai yra baigę specialius kvalifikacijos kursus ir gali kompetentingai diferencijuoti ir individualizuoti darbą su vaikais, taip pat yra pasirengę  patarti tėvams gabumų ugdymo klausimais. Mokykla, kuriai suteikiamas toks sertifikatas, taip pat turi bendradarbiauti su mokslo ir švietimo institucijomis, skirtomis vaikų gabumams ugdyti ar nagrinėjančiomis šią tematiką“, – sako Vasario 16-osios gimnazijos vadovė dr. Bronė Narkevičienė. 
 
Anot gimnazijos direktorės, pirmieji žingsniai siekiant sertifikato žengti dar praėjusiais mokslo metais. „Dar daugiau darbų reikės nuveikti per artimiausius trejus metus, nes gimnazija vėl turės įrodyti, kad turi aukštos kvalifikacijos pedagogų kolektyvą, gebantį ugdyti gabius ir talentingus vaikus“, – sako direktorė. 
 
Vasario 16-osios gimnazija buvo įkurta 1951 metais. Šioje dvikalbėje mokykloje mokosi lietuvių ir vokiečių mokiniai. 1999 metais jai buvo suteiktas privačios gimnazijos statusas. Gimnazijos tikslas – Vakarų Europoje gyvenantiems lietuvių kilmės vaikams sudaryti sąlygas išsaugoti lietuvišką tapatybę, auklėti juos krikščioniška ir europietiška dvasia, puoselėti lietuvių kalbą ir tradicijas, garsinti Lietuvos vardą ir populiarinti jos kultūrą.
Dr. Bronė Narkevičienė, Nacionalinės moksleivių akademijos įkūrėja, gimnazijai vadovauja nuo pernai. 

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt