Pirmadienis, Kovas 30, 2020
   
Tekstas

Baltijos jūros regiono šalys tariasi dėl bendrų transporto politikos iniciatyvų

Susisiekimo ministerijoje šiandien susitinka Baltijos jūros regiono šalių transporto ministerijų atstovai, kurie aptars šiam regionui svarbias Europos Sąjungos ir regioninės politikos iniciatyvas bei transporto projektus.

Baltijos jūros strategijos transporto srities koordinacinės grupės posėdyje aptariama Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) peržiūra, analizuojama regioninių transporto projektų pažanga, tarp jų – Lietuvai svarbūs „Rail Baltica“ ir jūrų greitkelių projektai. Tariamasi dėl bendrų veiksmų dalyvaujant Šiaurės matmens partnerystės transporto ir logistikos srities veikloje bei plėtojant Rytų–Vakarų „žaliąjį“ transporto koridorių.

Koordinacinė grupė susipažins su šiuo metu atliekama studija „Baltijos transporto apžvalga iki 2030 m.“, skirta transporto srautų Baltijos jūros regione analizei ir svarbiausių šiuos srautus įtakojančių tendencijų identifikavimui. Posėdžio dalyviai svarstys pirmąsias dvi šios studijos ataskaitas.

Taip pat numatoma aptarti regionui svarbias ES ir regioninės politikos iniciatyvas transporto srityje, naujų iniciatyvų įtraukimą į Baltijos jūros strategiją.

Europos Taryba ES Baltijos jūros strategiją patvirtino 2009 m. Transporto srityje, kuri yra viena iš prioritetinių šios strategijos sričių, jos įgyvendinimą koordinuoja Lietuva ir Švedija.

Transporto srities koordinacinės grupės veikloje dalyvauja visų aštuonių šio regiono ES šalių – Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos ir Danijos atstovai.
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt