Ketvirtadienis, Liepa 02, 2020
   
Tekstas

Studentų registras – didelės ir greitos atminties elektroninis archyvas

Švietimo ir mokslo ministerija pradėjo kaupti studentų registro duomenis. Gruodžio pradžioje įkeldinti pirmieji duomenys, o registro duomenų bazė visa jėga pradės veikti ir bus prieinama vartotojams jau po Naujųjų Metų. Įvedinėjant duomenis bus tikrinama, ar nesama programinių klaidų, ar teisingai jie pateikiami. Palaipsniui bus pereinama nuo paprasčiausių duomenų vartojimo iki sudėtingiausių. Studentų registro paskirtis – registruoti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų ir čia veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentus.

Registre bus saugomi studento asmens, aukštosios mokyklos, kurioje jis studijuoja, duomenys, taip pat išsami informacija apie studento studijas. Universitetai, kolegijos informaciją registre turės pildyti nuolat. Registro duomenys, išskyrus konkrečią informaciją apie asmenis, visuomenei bus prieinami per jau veikiančias informacines bazes: Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (AIKOS) ir Švietimo valdymo informacinę sistemą (SVIS).  

Įvedus studentų registraciją, didelė dalis dokumentacijos, susijusios su stipendijomis, paskolomis, studijų krepšelių paskirstymu ir judėjimu, persikelia į elektroninę erdvę. Lietuvos aukštosioms mokykloms nebereikės pateikti studentų apskaitos ataskaitų. Tokios ataskaitos buvo teikiamos Švietimo ir mokslo ministerijai, Statistikos departamentui, Ligonių kasoms ir kitoms valstybės valdymo įstaigoms, taip pat užsienio organizacijoms. Visą statistinę informaciją, duomenis apie studijas bus galima susirasti registre. Atsiradus registrui, studentai bus išlaisvinti nuo įvairių pažymų rinkimo ir pateikimo.  

Priimant asmenį į aukštąją mokyklą, bus galima greitai patikrinti, ar jis jau buvo gavęs valstybės finansavimą studijoms, ar pakartotinai studijuoja pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą ir pan.

Studentų registras susietas su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis. Registrą administruoja Švietimo informacinių technologijų centras.

Visi studentų registre kauptini duomenys nurodyti Studentų registro nuostatuose, švietimo ir mokslo ministro patvirtintuose 2009 m. lapkritį.
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt