Penktadienis, Gruodis 06, 2019
   
Tekstas

Rinkimuose dalyvauti ketinančioms partijoms liko kiek daugiau nei savaitė dokumentams pateikti

Politinės partijos, ketinančios dalyvauti 2011 m. Savivaldybių tarybų rinkimuose, turėtų suskubti Teisingumo ministerijai pateikti savo partijų narių sąrašus. Paskutinė jų pateikimo diena – šių metų gruodžio 23 d. Iki šiol sąrašus ministerijai yra pristačiusios 12 politinių partijų.

Pagal dabar galiojantį teisinį reglamentavimą politinės partijos, ketinančios dalyvauti 2011 m. Savivaldybių tarybų rinkimuose, ne vėliau kaip prieš 65 dienas iki rinkimų Vyriausybės nustatyta tvarka Teisingumo ministerijai privalo pateikti savo partijų narių sąrašus. To nepadariusios partijos negalės dalyvauti rinkimuose.

Partijų teikiamuose sąrašuose turi būti nurodyta kiekvieno politinės partijos nario pavardė, vardas, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas. Šie duomenys turi būti patvirtinti politinės partijos vadovo parašu, lapai susiūti, sunumeruoti,  nurodyta konkreti sąrašo sudarymo data. Teisingumo ministerijai taip pat turi būti pateikiama ir šių sąrašų kompiuterinė laikmena.

Pagal galiojančią tvarką, Teisingumo ministerija per 15 darbo dienų nuo sąrašo gavimo dienos patikrina, ar jis atitinka teisės aktų reikalavimus. Taip pat peržiūrima ar politinių partijų pateiktuose narių sąrašuose yra pakankamai narių (ne mažiau nei 1000), ar jie yra pilnamečiai, ar jų narystė nesidubliuoja su kitų partijų sąrašais ir pan. Patikrinusi pateiktą sąrašą ir nustačiusi, kad jis atitinka Vyriausybės nutarimu patvirtintų taisyklių ir Politinių partijų įstatymo reikalavimus, Teisingumo ministerija kitą darbo dieną apie tai praneša Vyriausiajai rinkimų komisijai.

Jeigu politinė partija pateikia sąrašą praėjus terminui, sąrašas netikrinamas ir per 2 darbo dienas grąžinamas jį pateikusiai partijai kartu apie tai informuojant Vyriausiąją rinkimų komisiją. Politinei partijai pateikus  sąrašą, neatitinkantį teisės aktų reikalavimų, ministerija nurodo trūkumus ir apie tai praneša raštu, siūlydama juos ištaisyti. Nurodyti netikslumai turi būti ištaisyti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo rašto gavimo dienos. To nepadarius, ministerija kitą darbo dieną po nurodyto termino pasibaigimo informuoja Vyriausiąją rinkimų komisiją, kad negali patvirtinti tos politinės partijos narių skaičiaus atitikimo Politinių  partijų įstatymo reikalavimams.

Iki šios dienos Teisingumo ministerijai savo partijų narių sąrašus pateikė 12 politinių partijų. Šiuo metu Juridinių asmenų registre iš viso jų yra įregistruota 40. Politinėms partijoms narių sąrašų pateikimas yra būtina sąlyga norint dalyvauti rinkimuose.
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt