Šeštadienis, Rugsėjis 19, 2020
   
Tekstas

L. Donskio darbotvarkėje – darbas EP komitetuose

Didelis ir svarbus, tačiau dažnai nematomas Europos Parlamento narių darbas vyksta įvairiuose srityse besispecializuojančiuose komitetuose, į kuriuos europarlamentarai visai kadencijai pasiskirsto pagal savo patirtį ir kompetenciją. Nuolatiniuose komitetuose, kurių šiuo metu EP yra dvidešimt, atliekamas parengiamasis darbas, leidžiantis pasiruošti plenarinėms sesijoms: čia europarlamentarai balsuoja dėl teisės aktų pasiūlymų ir savo iniciatyva parengtų pranešimų, rengia ir teikia pakeitimus, nagrinėja Europos Komisijos ir Europos Tarybos pasiūlymus ir rengia pranešimus, kurie teikiami plenarinėje sesijoje.

EP Liberalų ir demokratų aljanso „Už Europą“ frakcijos (ALDE) narys Leonidas Donskis yra Vystymosi komiteto ir  Žmogaus teisių pakomitečio narys, taip pat Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pavaduojantis narys. Žmogaus teisių pakomitetyje L. Donskis užima savo frakcijos ALDE koordinatoriaus pareigas.

Kiekvienam EP rengiamam pranešimui pagal sritį priskiriamas komitetas, kuris yra atsakingas už dokumento projekto parengimą, o iš to komiteto narių tarpo paskiriamas pagrindinis pranešėjas – šis europarlamentaras yra atsakingas už tai, kad balsavimui komitete, o vėliau ir plenarinėje sesijoje būtų laiku pateiktas dokumento projektas, kuriame būtų atspindėta EP pozicija.

Tam, kad projekte būtų pateikta ne tik tos frakcijos, kurioje dirba pagrindinis pranešėjas, bet visų EP politinių grupių nuomonės, iš kitų nei pagrindinio pranešėjo frakcijų yra paskiriami keli šešėliniai pranešėjai. Jų užduotis – atstovauti savo frakcijos pozicijas, teikti pasiūlymus ir derinti juos su pagrindinio pranešėjo rengiamu dokumentu, taip pat savo frakcijos kolegoms komitetuose bei plenarinėje sesijoje suformuoti pasiūlymus dėl balsavimo už parengtą projektą. Šešėliniu pranešėju frakcija paskiria savo narį, kuris pripažįstamas kompetentingu konkrečioje srityje, yra pelnęs kolegų pasitikėjimą ir pagarbą, žino savo frakcijos vertybines nuostatas ir tikslus. Teikdamas savo pastabas ir pasiūlymus šešėlinis pranešėjas kartu su tame pačiame komitete dirbančiais frakcijos kolegomis bei frakcijos patarėjais konsultuojasi specialiuose parengiamuosiuose posėdžiuose.

Leonidas Donskis kaip Žmogaus teisių pakomitečio narys yra dirbęs ALDE frakcijos šešėliniu pranešėju rengiant EP Metinį pranešimą dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje ir ES politikos šioje srityje, kuris yra vienas pagrindinių dokumentų formuojant ES politiką žmogaus teisių klausimais. Šio dokumento pagrindine pranešėja buvo europarlamentarė iš Lietuvos L. Andrikienė.

Tarp pagrindinių Leonido Donskio darbų Vystymosi komitete – šešėlinio pranešėjo darbas rengiant EP nuomonę dėl Jungtinių Tautų Tūkstantmečio vystymosi tikslų pažangos. Taip pat L. Donskis dirbo ALDE šešėliniu pranešėju rengiant pasiūlymą dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl ES greitojo reagavimo pajėgumų kūrimo.

Prie dokumento projekto rengimo prisideda ne tik pagrindinis konkrečiam klausimui paskirtas komitetas, bet ir dar keli pagal sritį susiję komitetai, kurie svarsto pagrindinio pranešėjo jiems pateiktą projektą bei suformuoja savo komiteto nuomonę. Ši nuomonė integruojama į pagrindinio pranešėjo parengtą dokumento projektą. Rengiant komiteto nuomonę, paskiriamas už tai atsakingas komiteto narys – nuomonės referentas, bei keli nuomonės šešėliniai pranešėjai iš kitų frakcijų.

Leonidas Donskis yra dirbęs savo frakcijos ALDE šešėliniu pranešėju rengiant Vystymosi komiteto nuomones dėl EP rezoliucijos dėl žmogaus teisių ir socialinių bei aplinkos apsaugos standartų tarptautiniuose prekybos susitarimuose, taip pat EP poziciją dėl BVP ir kiti rodiklių pažangai kintančiame pasaulyje vertinti.

Kiekvienas Europos Parlamento narys taip pat turi teisę teikti savo pakeitimus bei pasiūlymus ir kituose nei pats dirba komitetuose rengiamiems nutarimų projektams. Leonidas Donskis šia teise pasinaudojo teikdamas pasiūlymus Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rengtai EP pozicijai dėl Europos Komisijos dokumentui „Nauja energetikos strategija Europai 2011–2020 m.“. Kaip Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pavaduojantis narys L. Donskis taip pat teikė pasiūlymus šiame komitete rengtam pranešimui dėl cheminio, biologinio, radiologinio ir branduolinio saugumo didinimo Europos Sąjungoje.
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt