Šeštadienis, Gruodis 07, 2019
   
Tekstas

Pritarti rašytiniams pareiškimams europarlamentarus ragina ir Lietuvos rinkėjai

Leonidas Donskis nuo antrųjų kadencijos metų Europos Parlamente pradžios savo parašu jau išreiškė savo pritarimą dviems dešimtims savo kolegų europarlamentarų inicijuotų rašytinių pareiškimų. Pareiškimuose keliamų problemų ratas platus: tai įvairiausi žmogaus teisių pažeidimai visame pasaulyje, aplinkosauga ir kultūra, transportas ir energetika, sveikatos priežiūra ir smulkusis verslas.

Rašytinius pareiškimus su siūlymais įvairiausioms ES gyvenimo sritims gali teikti kiekvienas europarlamentaras arba jų grupė. Jeigu per tris mėnesius nuo pateikimo toks pareiškimas sulaukia daugiau nei pusės EP narių pritarimo, įtvirtinto jų parašais, jis tampa oficialia EP pozicija, kuria pats EP, kitos ES institucijos ar ES šalys narės raginamos imtis tam tikrų veiksmų. EP nariai pateikia pačių įvairiausių rašytinių pareiškimų, ir neretai jie tampa puikia startine pozicija iškeliant svarbias problemas, inicijuojant pokyčius tiek ES, tiek valstybių narių įstatyminėje bazėje.

Žinoma, tikrai ne visi rašytiniai pareiškimai sulaukia pusės europarlamentarų pritarimo: tai priklauso tiek nuo keliamos problemos aktualumo visos ES šalims, tiek nuo to, kiek pastangų skiriama europarlamentarams informuoti apie konkretų rašytinį pareiškimą, įtraukiant į šį darbą įvairias organizacijas, organizuojant klausymus, parodas ta pačia tema Europos Parlamente. Tačiau net ir nepavykus po rašytiniu pareiškimu surinkti reikiamo parašų skaičiaus, tokiu būdu atkreipiamas dėmesys į problemas iš įvairiausių gyvenimo sričių, didinamas europarlamentarų ir visuomenės informuotumas, sulaukiama žiniasklaidos dėmesio.

Tai, kad savo parašu palaikyti vieną ar kitą rašytinį pareiškimą ragina ne tik jį inicijavę europarlamentarai, bet ir įvairios nevyriausybinės organizacijos, žmonių grupės iš viso pasaulio, yra gan įprasta Europos Parlamento praktika. Tačiau pastaruoju metu vis aktyviau Lietuvos europarlamentarus palaikyti konkrečius pareiškimus ima skatinti ir organizacijos ar net pavieniai asmenys iš Lietuvos. Pavyzdžiui, į europarlamentarų iš Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Danijos, Prancūzijos ir Portugalijos inicijuotą pareiškimą dėl ES benamystės strategijos, kuriame Europos Komisija raginama išspręsti benamių klausimą, Lietuvos europarlamentarų dėmesį atkreipė Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“. „Benamystės problema Lietuvoje dar tik pradedama atpažinti. Nors tikslių duomenų apie benamių skaičių Lietuvoje nėra, tačiau spėjama, kad tokių žmonių gali būti apie 15000“, - savo laiške rašo ši organizacija. Minėtajam pareiškimui dėl savo aktualumo ir, ko gero, plačios paramos iš įvairių nevyriausybinių organizacijų dėka pavyko surinkti beveik keturis šimtus europarlamentarų parašų ir ji tapo oficialia EP pozicija, kuri bus išsiųsta pagrindinėms ES institucijoms ir šalių narių parlamentams.

Prisidėti prie jiems rūpimos problemos sprendimo europarlamentarus gali paraginti ne tik organizacijos, bet ir pavieniai asmenys. Atstovaudami Europos Parlamente Lietuvos rinkėjus, europarlamentarai privalo reaguoti į tai, kas aktualu bei svarbu Lietuvos žmonėms. Tokie raginimai naudingi europarlamentarams – suteikia daugiau informacijos apie tam tikrą problematiką, kuria galbūt jie ne visada turi laiko pasidomėti. Pavyzdžiui, pasirašyti pareiškimą dėl paramos stiprinant Europos Sąjungos draudimą vykdyti ryklių žvejybą, Leonidą Donskį savo laišku pakvietė nardytojas iš Lietuvos, perdavęs savo asmeninį bei projekto „Aware“, vienijančio nardytojus, siekiančius išsaugoti povandeninę gamtinę aplinką, prašymą. Jis taip pat pateikė statistiką, kokiu aktyvumu europarlamentarai iš visų ES šalių remia šį pareiškimą. Šiuo metu šis pareiškimas jau yra surinkęs virš 420 parašų – net daugiau, nei reikia, kad jis įsigaliotų.

Kadangi šios sveikintinos tendencijos, kai Lietuvos organizacijos bei rinkėjai vis aktyviau įsijungia į europarlamentarų informavimą ir atkreipia jų dėmesį į rašytinius pareiškimus, dar yra pakankamai naujos, reikia pastebėti, jog rašytinis pareiškimas nuo jo pateikimo datos galioja tris mėnesius – būtent per tiek laiko turi būti surinktas reikiamas parašų skaičius. Pasirašyti rašytinius pareiškimus europarlamentarai gali plenarinių sesijų metu, kurios dažniausia rengiamos tik kartą per mėnesį. Tad siekiant, kad europarlamentaras laiku atkreiptų dėmesį į konkretų pareiškimą, įsigilintų į jame pateikiamą problemą ir apsisprendęs pareiškimą pasirašytų, informuoti jį reikėtų kuo anksčiau, vos paskelbus pareiškimą pasirašymui.

Antraisiais kadencijos EP metais Leonidas Donskis savo paramą išreiškė rašytiniams pareiškimams, atkreipiantiems dėmesį ir raginantiems spręsti žmogaus teisių pažeidimus Tibete, Irane, Kosove, JAV ir pačioje ES, skatinančioms  tobulinti vėžio prevenciją ir tyrimus, skirti daugiau paramos mėgėjų sportui, tausoti gyvūniją ir gamtos turtus, mažinti biurokratines kliūtis smulkiajam ir vidutiniams verslui, asociacijoms bei savidraudos fondams, stiprinti priemones UNESCO pasaulio paveldo vietoms apsaugoti ir kt. Leonidas Donskis taip pat parėmė Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos europarlamentarų inicijuotą pareiškimą aktyviau vystyti geležinkelio transporto infrastruktūrą Baltijos regione. 
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt