Pirmadienis, Gegužė 25, 2020
   
Tekstas

Sudaryta nauja Lietuvos žemės ūkio universiteto taryba

Lietuvos žemės ūkio universitetas (LŽŪU) – jau devintoji aukštoji mokykla, suformavusi naują tarybą. Švietimo ir mokslo ministrui Gintarui Steponavičiui patvirtinus visuomenės pasiūlytus tarybos narius, paskelbta LŽŪU tarybos – kolegialaus valdymo organo – sudėtis. Ji sudaryta vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, pagal kurį į valstybinių aukštųjų mokyklų valdymą įtraukiami ne tik akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai.

LŽŪU tarybą sudaro 11 narių. Švietimo ir mokslo ministras kartu su LŽŪU senatu į tarybą paskyrė VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorių Edvardą Makelį. Penki tarybos nariai patvirtinti iš visuomenės pasiūlytų kandidatų Aukštojo mokslo tarybos teikimu – tai Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdantysis direktorius Marius Busilas, UAB „DOJUS agro“ valdybos pirmininkas Pranas Dailidė, Kauno technologijos universiteto Europos instituto direktorius Kęstutis Kriščiūnas, Baltijos labdaros fondo direktorius Arūnas Svitojus ir Įmonių grupės „Alita“ AB generalinio direktoriaus patarėjas Darius Vėželis. Kitus penkis tarybos narius išrinko universiteto bendruomenė: studentų atstovybė pasiūlė Simoną Pusvaškį, dėstytojai ir mokslo darbuotojai – fakultetų dekanus Edmundą Bartkevičių, Vidmantą Butkų, Vidmantą Gurklį, administracija – studijų prorektorių Joną Čapliką.

Aukštosios mokyklos tarybos numato strateginius kolegijos ar universiteto tikslus, renka rektorių ar kolegijos direktorių, užtikrina atskaitingumą ir ryšį su visuomene bei steigėjais. 
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt