Šeštadienis, Rugpjūtis 08, 2020
   
Tekstas

Seimui siūlys pritarti skaidriai ir viešai tarptautinių teismų teisėjų atrankai

Vyriausybė vakar pritarė teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus siūlymui nustatyti aiškią kandidatų į tarptautinių teismų teisėjus teikimo bei atrankos tvarką.

Šiuo metu Lietuvoje nėra išsamiai nustatyta, kaip turėtų vykti kandidatų siūlymo bei atrankos procedūros, skiriant mūsų šalies atstovus į Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) teisėjus. Kokia tvarka turi būti siūlomi teisėjai į ESTT šiuo metu yra įtvirtinta Vyriausybės įstatyme bei Seimo statute, tačiau procedūra, kaip parenkamos šių teisėjų kandidatūros, nėra numatyta. Į EŽTT skiriamų teisėjų atrankos ir siūlymo procedūros taip pat visiškai teisiškai nereglamentuotos. 

Teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus teigimu, tokia situacija neleidžia užtikrinti, kad į tokias svarbias pareigas skiriamų teisėjų atranka ir teikimas vyktų skaidriai bei viešai, todėl siūlo šį procesą aiškiai reglamentuoti. 

Po Vyriausybės palaiminimo Seimui bus teikiami projektai, siūlantys nustatyti EŽTT teisėjų, kuriuos į pareigas teikia Lietuva, kandidatūrų siūlymo tvarką, analogišką Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjų kandidatūrų siūlymui. Pagal ją kandidatus į EŽTT teisėjus siūlytų Vyriausybė, gavusi Lietuvos Respublikos Prezidento pritarimą bei pasikonsultavusi su Seimu. Kandidatų į ESTT, EŽTT teisėjus atranką Vyriausybės nustatyta tvarka organizuotų ir kandidatūras Vyriausybei teiktų teisingumo ministras. Apie kandidatų atranką būtų skelbiama viešai.

Šalia šių pakeitimų taip pat bus siūloma nustatyti naują tvarką ad hoc teisėjams atrinkti. Šie teisėjai bylas nagrinėtų  tik išimtiniais atvejais, kai bylos nagrinėjime negalėtų dalyvauti nuo Lietuvos paskirtas nuolatinis teisėjas – jam susirgus ar nusišalinus nuo bylos. Sudaryti tokį pavaduojančių teisėjų sąrašą, jame pateikiant nuo trijų iki penkių konkrečių kandidatūrų, reikalaujama pagal 2010 m. birželio 11 d. įsigaliojusio Žmogaus teisių konvencijos 14 protokolo nuostatas. Iki šiol tokiais atvejais ad hoc teisėjai buvo kaskart parenkami Lietuvos Vyriausybės atstovo siūlymu.

Ši tvarka, įtvirtinta Vyriausybės įstatymo projekte, artimiausiu metu bus teikiama svarstyti Seimui. Kartu bus siūloma keisti ir Seimo statutą.
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt