Ketvirtadienis, Gegužė 28, 2020
   
Tekstas

Mokslinių tyrimų institutai – aiškesnė atskaitomybė ir dėmesys rezultatams

Vyriausybė patvirtino valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos išorinio vertinimo tvarką. Jo tikslas – nustatyti, ar institutai efektyviai naudoja valstybės skiriamas biudžeto lėšas, kokių pasiekiama rezultatų, ir pateikti rekomendacijas institutų veiklai gerinti.

„Pereiname į naują rezultatais ir aiškia atskaitomybe grįstą valstybės finansuojamų mokslo institucijų veiklos etapą. Institutų išorinis vertinimas – sudėtinė mokslinės veiklos vertinimo ir finansavimo pertvarkos dalis, – sako švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė. –  Jau yra padėtas teisinis pagrindas konkursiniam ir pasiektais rezultatais paremtam finansavimui, Lietuvos moksliniai tyrimai orientuojami į taikomąją veiklą.“

Prieš mokslo ir studijų sistemos reformą institutų vertinimas apsiribodavo bendru instituto veiklos lygio pamatavimu, nekeliant klausimo, ar institutas realizuoja jam pavestą misiją. Pasak viceministrės, dabar dėmesys sutelkiamas į atliekamus darbus – vertinama, ar instituto pasiekti rezultatai atitinka jį steigiant iškeltus tikslus, ar jo veikla atitinka mokslinio sąžiningumo standartus, ar ji matoma visuomenėje. „Visuomenė pirmiausia turi būti tikra, kad už biudžeto lėšas vykdomi tyrimai yra reikalingi jos gerovei“, – pabrėžia N. Putinaitė.

Išorinį vertinimą organizuos Lietuvos mokslo taryba, o vykdys tarptautinio lygio Lietuvos ir užsienio mokslininkai ir ekspertai. Į vertinimo komisijas taip pat bus įtraukti suinteresuotų institucijų ir verslo atstovai, kiti socialiniai partneriai.

Institutų veikla bus vertinama trimis aspektais: bus tikrinama, ar instituto veikla atitinka steigimo tikslus, ar vykdomi akademinės etikos ir procedūrų reikalavimai, taip pat bus atliekama išsami veiklos kokybės analizė, įskaitant ir instituto administravimo kokybę. Greta instituto pagrindinės veiklos vertinimo bus atsižvelgiama ir į tai, ar institutas populiarina atliekamus tyrimus, informuoja visuomenę apie savo veiklą.

Institutus numatoma vertinti kas šešeri metai. Galutinis instituto veiklos įvertinimas bus teigiamas arba neigiamas. Jei ekspertai pateiks rekomendacijas veiklai tobulinti, institutas turės parengti veiksmų programą joms įgyvendinti. Neigiamai įvertintas valstybinių mokslinių tyrimų institutas bus reorganizuojamas arba uždaromas.


Mokslo ir studijų įstatyme numatyta valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos išorinio vertinimo tvarka patvirtinta po plačių diskusijų su mokslo institutų, ministerijų, Lietuvos mokslo tarybos, kitų suinteresuotų institucijų atstovais.
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt