Šeštadienis, Sausis 18, 2020
   
Tekstas

ES imigracijos politikoje L. Donskis siūlo laikytis subalansuoto požiūrio

Šią savaitę Europos Parlamento Užsienio reikalų komitetas pritarė europarlamentaro Leonido Donskio pasiūlymams šiuo metu rengiamam EP pranešimui dėl migracijos srautų. L. Donskis pateiktuose siūlymuose ragina laikytis subalansuoto požiūrio tarp legalios imigracijos skatinimo bei ES galimybių priimti ir sėkmingai integruoti imigrantus.

L. Donskis pasiūlymus pateikė kaip Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto  nuomonės minėtajam pranešimui šešėlinis pranešėjas nuo savo frakcijos Liberalų ir demokratų aljanso „Už Europą“ (ALDE). Kai kuriuos pasiūlymus L. Donskis teikė drauge su frakcijos kolega, buvusiu EK Vystymosi ir humanitarinės pagalbos komisaru, Belgijos europarlamentaru Louis Michel. Pagal EP darbo tvarką, nuomones, kuriose išreiškia savo pastabas bei papildymus, pagrindiniam pranešimą rengiančiam komitetui pateikia keli susijusiose srityse dirbantys EP komitetai. Jei pagrindinis ruošiantysis komitetas pritaria nuomonėje pateikiamiems pasiūlymams, jie įtraukiami į pranešimo tekstą, dėl kurio balsuojama plenarinėje sesijoje.

Europos Parlamentas balandžio mėnesio plenarinėje sesijoje turėtų balsuoti už pranešimą dėl migracijos srautų, kuriuos lemia nestabilumas, bei ES užsienio reikalų politikos aprėpties ir vaidmens šioje srityje. Ši pranešimą Europos Parlamentas rengia savo iniciatyva, skatindamas ES nustatyti aiškią ir veiksmingą migracijos srautų politiką, reaguojant į migracijos reiškinius, paremtus labai dideliais vystimosi lygių, demokratinių institucijų kokybės, pagarbos žmogaus teisėms skirtumais bei demografinės struktūros skirtumais tarp ES valstybių narių ir kai kurių kaimyninių šalių.

Užsienio reikalų komitetas balsavo už tai, kad į pranešimo projektą būtų įtrauktas L. Donskio pasiūlymas kuriant ir vykdant imigracijos politiką laikytis balanso principo – t.y. ne tik skatinti legalią imigraciją į ES, bet ir atsižvelgti į tai, kiek ES yra pajėgi priimti ir sėkmingai integruoti imigrantus. Siekiant subalansuoto požiūrio, būtina numatyti tam tikras priemones, kurios padėtų pasiekti, kad į ES atvykusių migrantų integracija būtų sėkminga. Pavyzdžiui, kurti migracijos informacijos centrus už ES ribų, kurių pagalba būtų nustatomas potencialios imigracijos mastas, teikiama informacija apie legalią imigraciją, darbo galimybes bei gyvenimo sąlygas atvykus į ES, būsimieji imigrantai rengiami tiems darbams, kuriems darbo jėgos ES labiausiai trūksta.

Atskirą dėmesį Leonidas Donskis atkreipia į kai kuriose ES šalyse veikiančius reabilitacijos centrus kankinimų aukoms, kurie atlieka sėkmingą vaidmenį integruojant į ES šalių visuomenę savo šalyse represijas bei kankinimus patyrusius pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus. Tokių centrų finansavimas pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių instrumentą (EIDHR) jau eina į pabaigą. Tačiau šių centrų, suteikiančių visapusišką medicininę, psichologinę ir socialinę pagalbą itin sudėtingą patirtį turintiems imigrantams, specifiškumas reikalauja nustatyti atskirus finansavimo šaltinius ES mastu, nepaliekant jų vien atskirų šalių narių kompetencijai. 
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt