Penktadienis, Gegužė 29, 2020
   
Tekstas

Apskritojo stalo diskusija studentijos praktikų klausimais

Kovo 22 dieną 13 val. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyks apskritojo stalo diskusija, skirta aptarti studentų praktikų sistemos kūrimą. Šiuo metu penkiolika asociacijų įgyvendina ES lėšomis finansuojamus projektus, kurių tikslas - įmonėse ir ne pelno organizacijose sukurti studentų praktikų modelius, kurie nustatytų studentų praktikų atlikimo įmonėse sąlygas ir reikalavimus.

Partnerių teisėmis kuriant praktikų modelius projektuose dalyvauja pusė Lietuvos aukštųjų mokyklų, kurių studentai galės atlikti praktikas. Projektų partneriais taip pat yra daugiau kaip 70 praktikos vietas siūlančių įstaigų - įmonių, savivaldybių ir asociacijų. Atlikusios tyrimus savo srityje, asociacijos iki kitų metų pavasario įsipareigojo sukurti praktikos modelį, parengti studentų praktikų vadovus (tutorius) įmonėse, sukurti apie praktikos vietas informuojančias interneto svetaines ir įgyvendinti bandomąsias studentų praktikas.

Šiuo metu dauguma studentų praktikų modelių jau baigiami kurti. Pirmieji studentai pagal naujus modelius praktiką atliks šį pavasarį. Pasak Švietimo ir mokslo ministerijos ekspertės dr. Dalios Bukelevičiūtės, sėkmingiausiai projektus įgyvendinti sekasi toms asociacijoms, kurios tiesiogiai susiejo esamas studijų programas su atitinkama verslo sritimi ir sugebėjo suderinti savo partnerių lūkesčius.

Nacionalinė draudimo brokerių įmonių asociacija, koordinuojanti Vilniaus universiteto ir Vilniaus kolegijos ekonomikos fakultetų studentų praktiką aštuoniose draudimo brokerių bendrovėse, jau baigė tutorių mokymus ir sukūrė informacinę sistemą. Joje pateikiamas užimtų ir laisvų praktikos vietų sąrašas, informacija apie tutorius, studentus, jų atliekamas užduotis, tokias kaip draudimo įmokos apskaičiavimas ar pasiūlymo pristatymas klientui, ir studento gautas įvertinimas.

Pasak asociacijos projekto vadovės Danutės Kivilšienės, draudimo brokerių bendrovės suinteresuotos turėti praktikantų, nes į juos žiūrima kaip į būsimus darbuotojus. „Motyvaciją didina ir tai, kad už projektams skirtas lėšas buvo įrengtos praktikantų darbo vietos, o tutoriai už darbą su studentais gaus atlyginimą. Maždaug trečdalis netrukus praktiką baigsiančių studentų svarsto galimybę įsidarbinti brokerių įmonėse,“ - sakė D. Kivilšienė.

Planuojama, kad kitąmet pagal asociacijų parengtus modelius praktiką „pilotiškai“ bus atlikę 965 šalies aukštųjų mokyklų studentai. Pasibaigus projektams šie praktikos modeliai turėtų tapti didžiosios dalies studentų praktikų vykdymo pagrindu.

Projektai, skirti studentų praktikų įmonėse sistemai kurti, vykdomi pagal priemonės VP1-2.2-ŠMM-07-K-01 veiklą „I studijų pakopos ir vientisųjų studijų studentų praktikų organizavimo modelių (sistemų) kūrimas įmonėse ir (arba) ne pelno organizacijose, įskaitant studentų praktikų vadovų (tutorių) parengimą, jų kompetencijų tobulinimą, praktikų vietų informacinių sistemų kūrimą ir diegimą, bandomąjį studentų praktikų atlikimą pagal sukurtą praktikų organizavimo modelį (sistemą).“


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt