Šeštadienis, Gruodis 07, 2019
   
Tekstas

E. Masiulis: „Lietuva teigiamai vertina Europos jūrų saugos agentūros veiklos plėtrą“

Šiandien susisiekimo ministras Eligijus Masiulis dalyvaus Briuselyje vyksiančiame Europos Sąjungos Transporto, telekomunikacijų ir energetikos (TTE) tarybos posėdyje, kuriame bus diskutuojama intermodalinio transporto, aviacijos ir laivybos klausimais.

Europos transporto ministrai, atsižvelgdami į dabartines Europos jūrų saugos agentūros (EMSA) ekspertines žinias ir priemones, aptars galimybes išplėsti Agentūros funkcijas. Manoma, kad Agentūros veikla galėtų apimti tokias sritis, kaip moksliniai tyrimai, jūrų greitkeliai, Europos jūrų transporto erdvė be kliūčių, „e. jūrų sistemos“, vidaus vandenų keliai, klimato kaita ir jūroje esančių judriųjų dujų bei naftos įrenginių saugumo tyrimai. Iki šiol Agentūra vykdė daugiausiai tik su jūrų sauga susijusias funkcijas.

„Lietuva teigiamai vertina Europos jūrų saugos agentūros teikiamą techninę ir mokslinę pagalbą, rengiamus mokymus, kuriuose aktyviai dalyvauja ir Lietuvos specialistai, nenutrūkstamai vykdomą ES teisės aktų įgyvendinimo stebėseną, todėl stengsimės palaikyti galimą naujų veiklos sričių agentūrai priskyrimą. Pokyčiai EMSA agentūros valdymo struktūroje yra neabejotinai būtini“, – pabrėžė susisiekimo ministras Eligijus Masiulis.

Pasak ministro, naujų funkcijų priskyrimas Europos jūrų saugos agentūrai turėtų teigiamą poveikį tiek naujoms vystomoms ES politikos kryptims, tiek ir esamoms, išvengiant žmogiškųjų ir finansinių išteklių dubliavimo bei užtikrintų sukauptos patirties panaudojimą.

TTE posėdyje svarstomi ir kiti transporto sektoriui svarbūs klausimai. Aptariamos sąlygos, kuriomis ES valstybių narės ir kiti naudotojai gautų prieigą prie GALILEO programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslaugų valstybinėms institucijoms. Priimtas Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos bendradarbiavimo memorandumo pasirašymo ir laikino taikymo bei suteikti įgaliojimai Komisijai pradėti derybas su Šveicarija dėl oro transporto sutarties dalinio pakeitimo. Taip pat diskutuojama dėl ES prisijungimo prie 1974 m. Atėnų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra 2002 m. protokolo ir kt.
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt