Šeštadienis, Gruodis 14, 2019
   
Tekstas

Pasirašys sutartį su Norvegija dėl nuteistųjų perdavimo tvarkos

Valstybinio vizito Norvegijoje metu Prezidentę lydintis teisingumo ministras Remigijus Šimašius šiandien su norvegais pasirašys dvišalę bendradarbiavimo sutartį, kuri numato optimalią nuteistųjų perdavimo atlikti bausmę iš vienos valstybės kitai tvarką.

Sutartis pasirašoma siekiant suvienodinti nuteistųjų perėmimo ir perdavimo tvarką, vadovaujantis priimtu Europos Sąjungos Pamatiniu sprendimu, kurį Lietuva artimiausiu metu perkels ir į savo teisę. Šiuo metu su Norvegija, kuri nėra ES narė, nuteistųjų perėmimo klausimai yra sprendžiami keletu skirtingų sutarčių pagrindu, tačiau siekiant sujungti jas į vieną dokumentą bei taikyti panašias kaip ir ES valstybėse nuteistųjų perdavimo taisykles, bus pasirašytas naujas susitarimas.

„Sutartimi siekiama užtikrinti palankesnes sąlygas nuteistųjų asmenų socialinei reabilitacijai bei gerinti valstybių bendradarbiavimą, supaprastinant nuteistų asmenų perdavimo procedūrą bei ją pagreitinant. Aiškesnis reglamentavimas leis užtikrinti, kad į mūsų šalį būtų siunčiami tie nuteistieji, kurie didžiąją dalį laiko gyvena Lietuvoje ir bausmės atlikimas mūsų šalyje leistų jiems greičiau pasitaisyti bei neprarasti socialinių ryšių su artimaisiais. Vadovaujantis ta pačia logika nuteistieji būtų perduodami iš mūsų šalies norvegams“, - sako R. Šimašius.

Susitarime numatyta, kad nusprendus perduoti nuteistą asmenį kitai valstybei tik išimtiniais atvejais reikės atskiro šios šalies sutikimo, tačiau tai nereiškia, kad nuteistieji bus grąžinami automatiškai. Valstybė galės atsisakyti priimti asmenį, jei jis faktiškai gyvena ar dirba kitoje šalyje. Pavyzdžiui, jei Norvegija į Lietuvą norės parsiųsti glaudžiais ryšiais su Norvegija susijusius (pvz. ne mažiau nei 5 metus šioje šalyje gyvenančius) mūsų piliečius, kurie ten padarė nusikaltimą, to padaryti nebus galima. Tokie lietuviai į Norvegiją bus siunčiami ir tuomet, jei laikinai grįžę į Lietuvą čia padarys nusikaltimą ir bus nuteisti.

Skirtingai nuo dabar galiojančios tvarkos, nuteistų asmenų parvežimo išlaidas pagal šį susitarimą, padengs nuteisusioji valstybė, taip pat pasirūpindama ir tranzitinio pervežimo formalumų sutvarkymu. Pavyzdžiui, pervežti asmenį iš Norvegijos vidutiniškai kainuoja 5-7 tūkst. litų. Anksčiau šias išlaidas turėjo padengti Lietuva, o pasirašius susitarimą jas apmokės norvegai.

Nuteistųjų asmenų perdavimui taip pat liks sąlyga visais atvejais tikrinti dvigubą baudžiamumą, t.y. numatyti galimybę  atsisakyti perimti nuteistąjį,  jei padaryta veika nelaikoma nusikalstama pagal Lietuvos nacionalinę teisę. Perduoti nuteistųjų nebus galima, jei šiems iki bausmės pabaigos  bus likę mažiau nei pusę metų. Be visa to, bus sutarta, kad perdavimo procese Lietuvos pusei visi dokumentai bus pateikiami lietuvių kalba, o ne anglų ar prancūzų, kaip yra šiuo metu, todėl mūsų šalis sutaupys vertimo išlaidų. Lietuvos ir Norvegijos ministrai sutarė, kad šis susitarimas bus taikomas tik tiems nuosprendžiams, kurie bus priimti jau po sutarties įsigaliojimo.

Šiandien pasirašoma sutartis įsigalios tuomet, kai ir Lietuvos, ir Norvegijos parlamentai ją ratifikuos.

Iki šiol mūsų šaliai Norvegija jau yra perdavusi 40 nuteistųjų. Dauguma iš šių asmenų buvo nuteisti už nusikaltimus, susijusius su narkotinių medžiagų laikymu, platinimu, jų kontrabanda. Šiuo metu Norvegijoje kali 31 Lietuvos pilietis, dar 67 yra suimti. Lietuvoje suimtų ar nuteistų norvegų šiuo metu nėra.
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt