Antradienis, Sausis 21, 2020
   
Tekstas

R. Stabingis. Progresiniai mokesčiai = nauji mokesčiai. Gal yra norinčių susimokėti?

Valdžia vėl begėdiškai eilinį kartą ruošia „bombą“ mokesčių mokėtojams. Seime socialdemokratų yra pateiktas Gyventojų pajamų mokesčio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, kuriame yra numatyti nauji progresiniai mokesčiai. Atrodo, kad šį kartą socialdemokratus gali palaikyti ir daugiau politinų jėgų (konservatoriai, darbo partija). Ir tai visai suprantama, nes daugiau mokesčių – tai didesnės algos biurokratams, didesnės socialinės išmokos, kurias valdžia prieš rinkimus galės padalinti savo rinkėjams. Naujų progresinių mokesčių tikslas – socialinis teisingumas, t.y. nuplėšim turtuolius ir atiduosim vargšams. Tačiau ar iš tikrųjų šie mokesčiai palengvins vargšų padėtį?

P. Butkevičiaus ir kitų seimo narių grupės pateiktas Gyventojų pajamų mokesčio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas numato, kad tie gyventojai, kurie uždirba iki 4000 Lt. per mėnesį, ir toliau mokės 15 procentų gyventojų pajamų mokestį, t.y. mokės tiek pat, kiek ir mokėjo iki tol. Tie, kurie uždirba daugiau, atitinkamai mokės 33 procentus ir 40 procentų. Taigi, mažai uždirbantiems žmonėms progresiniai mokesčiai jokio džiaugsmo neatneš, tačiau uždirbantiems daugiau nei 4000 Lt., tarifas didėja daugiau nei dvigubai.

Mažai uždirbantys gyventojai taip pat neturėtų labai džiaugtis, kad neva turtuoliai bus apmokestinti, nes įstatymo projektas numato, kad taip pat apmokestinamos palūkanos už suteiktas paskolas, vertybinius popierius, vyriausybės vertybinius popierius, indėlius.

Iš esmės kalba eina ne tik apie darbo pajamų apmokestinimą, bet ir apie kapitalo apmokestinimą, taip pat ir apie žmonių santaupas.

Mano nuomone, mokestis yra valstybės prievartos priemonė ir valstybės išlaikymo našta mokesčių mokėtojams. Mokesčiai niekada nebūna savanoriški. Tai kaina, kurią moka mokesčių mokėtojas, norėdamas gyventi šioje valstybėje. Ir ta kaina nuolat auga.

Lietuvos valdžia pastaraisiais metais mokesčių mokėtojams padarė daug blogo: naktinė mokesčių reforma, kurios dėka kai kurie gyventojai jau kitą rytą sužinojo, kad mokėti reikės dvigubai ar trigubai daugiau, paslėptas PSD, diskriminacinis gyventojų pajamų mokestis (batų taisytojas moka 5 proc., o dizaineris 15 proc.). Aišku, valdžia tikriausiai mano, kad batų taisytojai yra ekonomikos prioritetas, todėl jiems taiko mažesnį mokesčių tarifą taip juos paskatindama, kai tuo tarpu batų dizaineris turės mokėti trigubai didesnį tarifą. Tokiu būdu, diferencijuodama mokesčių tarifus, valdžia vienus mokesčių mokėtojus paskatina, o kitus baudžia. Jeigu batų taisytojas moka 5 procentus, o batų dizaineris 15 procentų, ar tai nėra progresyvumas? Tačiau batų dizaineriai neturėtų labai skųstis dabartine padėtimi, nes tie, kurie gauna per 4000 Lt., nuo 2012 m. mokės nebe 15 procentų, o 33 procentus arba 40 procentų. Dar pridėkime valstybinio socialinio draudimo mokesčius ir iš jų atlyginimo liks tik kokie 30-40 procentų pragyvenimui. Esant tokiai mokesčių sistemai, daugiau uždirbantiems žmonėms motyvacijos dirbti nebelieka. Nauja progresinių mokesčių sistema pirmiausia bus siekiama nubausti laisvųjų profesijų žmones, specialistus, kurie sukuria didžiausią pridedamąją vertę.

Pasižiūrėkime į progresinių mokesčių tikslą – visų minimą socialinį teisingumą. Neva valstybė iki tol buvo labai socialiai neteisinga mažai uždirbantiems žmonėms, o dabar teisybė bus atstatyta, nes turtingieji mokės daugiau. Reikia pastebėti, kad tendencija yra neteisinga. Socialinės nelygybės problemos negalima spręsti daugiau uždirbančių žmonių sąskaita, nes, visų pirma, mes suskirstome ir suskaldome visuomenę į dvi socialines grupes – vargšus ir turtuolius. Tos dvi gupės yra dirbtinai supriešinamos – vargšai geri, o turtuoliai blogi. Turtuolius mes apmokestinsim ir vargšai galės geriau gyventi jų sąskaita. Ar tikrai iš vienos visuomenės grupės reikia atimti ir duoti kitai? Ar tikrai vieni turi gyventi kitų sąskaita?

Turtingesni žmonės yra labiau išsilavinę ir mobilūs, Europos Sąjunga užtikrina laisvą asmenų judėjimą, todėl tolesnė jų emigracija bus neišvengiama. Greičiausiai emigruos jauni ir geriausią išsilavinimą turintys žmonės, nes čia dirbti jiems bus per brangu. Kartu labai išauga ir darbo jėgos kaštai, o dėl to nukenčia investicijos ir Lietuvos konkurencingumas.

Todėl socialinės nelygybės problemą reikia spręsti ne Lietuvos ekonomikos sąskaita, o savo dėmesį nukreipiant į socialinę sritį – į mažiausiai uždirbančius ir paramos reikalingus visuomenės narius. Jiems reikia didesnės socialinės paramos, išsilavinimo, jiems reikia sudaryti sąlygas pradėti savo verslą, gauti mikrokreditus. Ir darant šį darbą, prie valdžios turėtų prisidėti ir turtingesni visuomenės nariai, kurie turi lėšų, patirties ir verslumo įgūdžių. Tai padėtų daliai visuomenės tapti atsakinga už save ir nepriklausyti nuo valstybės išmokų.

Grįžtant prie progresinių mokesčių, reikia pasakyti, kad vien jau tokio įstatymo projekto buvimas Seime rodo, kad valdžia negerbia daugiau uždirbančių mokesčių mokėtojų ir pažeidžia jų teisėtus lūkesčius. Ir apskritai, valdžia elgiasi ne kaip pilietinės visuomenės atstovas, tarnaujantis pačiai visuomenei, o kaip jos šeimininkas. Dėl visų mokesčių valstybėje turi būti susitarimas tarp valdžios ir visuomenės, o jo šiuo metu nėra. Šiuo atveju įstatymų leidžiamoji valdžia visuomenei dar kartą pateikė akibrokštą ir žiūri, kaip visuomenė sureguos. Nesitikiu, kad pas mus bus rengiami mitingai, paprasčiausiai bus sudėti lagaminai...

Todėl vėl iš naujo eksperimentuoti su dabartine mokesčių sistema, kuri per pastaruosius keletą metų ir taip buvo kardinaliai kaitaliojama, labai pavojinga. Ir ne tik todėl, kad šis „socialinis“ eksperimentas gali ilgam sustabdyti Lietuvos ūkio raidą, bet ir todėl, kad Lietuvos gyventojai jau yra pavargę nuo nuolatinių mokesčių reformų ir jie nesutinka mokėti daugiau. Iš pradžių valdžia turi kažką duoti, o tik paskui – imti, iš pradžių – pasėti, o tik paskui – pjauti. Pastaruosius kelis metus valdžia yra išmokusi tik paimti. Tiesa, šešėlinei ekonomikai ši reforma jokios įtakos neturės, nes ji palies tik legaliai mokesčius mokančius piliečius, o tokių likę mažai.

Todėl, mano nuomone, siūloma progresinė mokesčių sistema ne įgyvendins socialinio teisingumo idėją, o nukirs šaką, ant kurios mes visi sėdime. Kai nebeliks mokesčių mokėtojų, tai iš tikrųjų visi galėsime išsivaikščioti. Tam, kad valstybėje būtų socialinis teisingumas, žmonės turi pasitikėti valdžia ir institucijomis. Tam reikia, kad valdžios įstaigos skaidriai ir efektyviai tarnautų žmonėms, kad būtų išgyvendinta korupcija, biurokratija, nepotizmas (bičiulių ir draugų protegavimas) ir valstybės lėšų švaistymas. Ir tik tada, kai valdžia atliks savo namų darbus, kai pradėti savo verslą bus taip paprasta, kaip įjungti kompiuterį, tada ji galės paprašyti mūsų susimokėti papildomai už tą puikią tvarką valstybėje, kurią ji sukūrė. Ir tada mes mielai tai padarysime. 
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt