Antradienis, Sausis 21, 2020
   
Tekstas

Bendru sutarimu patobulinta priėmimo į menų studijas tvarka

Švietimo ir mokslo ministerija ir menų studijas vykdančios aukštosios mokyklos susitarė dėl studentų priėmimo. Tobulinant priėmimo tvarką, siekiama sudaryti sąlygas, kad į menų specialybes įstotų gabiausieji ir talentingiausieji. Kaip ir anksčiau, didžiąją menų srities konkursinio balo dalį sudarys gebėjimus vertinantis stojamasis egzaminas.

Įvertinus skirtingų krypčių specifiką, menų studijų srities universitetuose finansavimas atskiriamas į keturias krypčių grupes: muzikos, meno studijų ir rašytinės kūrybos; šokio, teatro ir kino; architektūros ir dizaino; dailės, fotografijos ir medijų. Tokiu būdu stojantieji į muzikos programas dėl valstybės finansavimo konkuruos atskirai nuo stojančiųjų į teatro ir kino bei šokio studijas, o stojantieji į populiarias architektūros ir dizaino studijas – atskirai nuo pasirinkusiųjų dailę, fotografiją ir medijas.

Koleginių menų studijų valstybės finansuojamos vietos, kaip ir pernai, skirstomos dviems studijų krypčių grupėms: muzikos, šokio, teatro ir kino bei dailės, dizaino, fotografijos ir medijų.

Preliminariai numatoma, kad 2011–2012 mokslo metais valstybė finansuos apie 780 menų studijų pirmakursių – 544 universitetuose ir 238 kolegijose. Studijų krepšelių menų sričiai skiriama tiek pat, kaip ir praėjusiais mokslo metais. Pagrindinė priėmimui į menų studijas skirtų lėšų dalis bus padalyta bendra tvarka, pagal kurią valstybės finansavimą gauna tos aukštosios mokyklos ir studijų programos, kurias pasirenka geriausi stojantieji.

Menų studijoms taip pat numatytas tikslinis finansavimas – vadinamieji grantai. Šiemet grantai bus   paskirstyti ne po stojamojo egzamino, o pasibaigus bendrojo priėmimo pirmajam etapui, kada būna išdalijama dauguma studijų krepšelių. Skiriant tikslinį finansavimą įtakos turės aukštosios mokyklos specifika rengiant tam tikros krypties menininkus, regioniškumas ir konkrečių specialybių meno atlikėjų poreikis valstybės mastu. Sprendžiant, kam atiteks grantai, pripažintiems menininkams bus sudaroma galimybė atsirinkti stojančiuosius pagal jiems reikšmingus kriterijus. Paraiškas tiksliniam finansavimui aukštosios mokyklos galėjo teikti iki balandžio 11 d.

Kad šių metų priėmimas vyktų sklandžiai, susitikimuose su menų studijas vykdančiomis aukštosiomis mokyklomis aptarti stojamųjų egzaminų organizavimo, vertinimo komisijų sudarymo, stojamųjų egzaminų rezultatų vertinimo ir norminimo klausimai. Atsižvelgus į aukštųjų mokyklų siūlymus, 2011 m. stojančiųjų į vaizduojamųjų menų studijų programas stojamųjų egzaminų rezultatai bus vertinami rašant balus pagal šimtabalę sistemą. Stojantieji į atlikėjus rengiančias programas bus reitinguojami. Stojančiuosius vertins bendros aukštųjų mokyklų komisijos, kurioms vadovaus nepriklausomi ekspertai.

Siekiant užtikrinti sklandų egzaminų procesą ir priartinti priėmimą prie stojančiųjų, kai kurių krypčių egzaminai bus vykdomi keliuose miestuose. Pavyzdžiui, norintieji studijuoti dainavimą stojamąjį egzaminą laikys Kaune, o stojantieji į džiazą ir liaudies instrumentus – Klaipėdoje.

„Stojamojo egzamino rezultatas didžiąja dalimi lems, ar stojantysis pateks į valstybės finansuojamą vietą. Todėl ypač svarbu, kad jo metu būtų užtikrintas skaidrus ir objektyvus stojančiojo įvertinimas, – sako švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė. – Kita vertus, norime priminti, ypač ketinantiems stoti į universitetines menų studijas, kad reikia stropiai mokytis ir gerai išlaikyti brandos egzaminus. Siekiame, kad universitetuose mokytųsi visapusiškai pasirengęs jaunimas. Gebėjimas taisyklingai rašyti, turėti bendrųjų žinių yra būtina universitetinio mokymosi sąlyga.“
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt