Ketvirtadienis, Vasaris 20, 2020
   
Tekstas

I. Grigaravičienė vadovaus Vilniaus m. koordinacinei tarybai

Balandžio 19 d. posėdžiavusi Vilniaus m. koordinacinė taryba išrinko naują pirmininką. Juo tapo Karoliniškių skyriaus vadovė Ilona Grigaravičienė. Ketverius metus tarybai vadovavo Arūnas Štaras rinkimuose atsiėmė savo iškeltą kandidatūrą. Į šią poziciją iškeltas Vidmantas Martikonis taip pat atsiėmė savo kandidatūrą. I. Grigaravičienė pirmininke išrinkta 29 tarybos narių balsais ir 43 dalyvavusių.

Naujai išrinkta pirmininkė Vilniaus skyrių pasirodymą savivaldybių rinkimuose vertina nepatenkinamai, nes skyriai dirbo atskirai, jų veiksmai nebuvo koordinuojami taip pat buvo prastas partijos įvaizdžio kūrimas Vilniaus mieste, nebuvo: pasirūpinta teigimo įvaizdžio kūrimu žiniasklaidoje, rinkimų kampanijos išskirtinumo bei nebuvo įgyvendintos visos planuotos veiklos. I. Grigaravičienė teigia, kad jos netenkina tokie rinkimų rezultatai Vilniaus mieste, kai partija turėjusi savivaldybėje 4 tarybos narius, po rinkimų negauna nei vieno mandato. Pirmininkė sieks suvienyti visus Vilniaus miesto skyrius, kad jie dirbtų kaip vieninga komanda ir daugiau koordinuotų darbą tarpusavyje.

Tarp pirmaeilių darbų, pasak I. Grigaravičienės, ir prieš penkerius metus patvirtintų Tarybos veiklą reglamentuojančių dokumentų atnaujinimas. Pirmininkės teigimu, reikėtų aiškiau apibrėžti ir išgryninti koordinacines tarybos įgaliojimus bei maksimaliai juos išnaudoti, taip pat užtikrinti visų skyrių lygiateisiškumą politiniame dalyvavime.

I. Grigaravičienės nuomone, Vilniaus m. koordinacinei tarybai turi būti suteikta daugiau įgaliojimų koordinuojant Vilniaus miesto skyrių darbą, suteikiant ir užtikrinant sprendimų priėmimo teisę visais Vilniaus m. aktualiais klausimai tarp jų ir rinkiminiais.

Vykstančiose diskusijose apie Vilniaus skyrių reorganizavimą I. Grigaravičienė pasisako, kad Vilniaus miestas turėtų 10 (dešimt), o ne vieną skyrių. Jos teigimu, tokia valdymo struktūra leidžia užtikrinti aktyvesnį narių dalyvavimą politikoje, politinės karjeros galimybę, sveiką konkurenciją tarp skyriaus narių, geresnes sąlygas įvairių pasiūlymų teikimui, jų deramam svarstymui ir kt.

„Skyriai turėtų didinti narių ar partijos idėjoms pritariančių žmonių gretas, glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje, būtų susitelkę siekiant bendro tikslo, aktyvūs, palaikytų vieni kitų iniciatyvas ir konsolidavę visas jėgas dirbtų kaip vienas galingas skyrius. Todėl Vilniaus miesto liberalai turėtų turėti savo buveinę, kas labiau suartintų skyrius bendram darbui, vienas kito geresniam pažinimui ir neformaliam bendravimui ir nors vieną etatinį darbuotoją“, - teigia naujai išrinkta Vilniaus m. koordinacinės tarybos pirmininkė I. Grigaravičienė.

Vilniaus m. koordinacinė taryba – institucija, kuri koordinuoja Vilniaus m. skyrių bei skyrių rinkiminių štabų veiklą. Koordnacinės tarybos tikslas – užtikrinti ryšius tarp Vilniaus miesto skyrių ir centrinių partijos institucijų, koordinuoti skyrių bei rinkiminių štabų veiklą Vilniaus miesto savivaldybėje, taip pat organizuoti bendrus skyrių renginius.
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt