Šeštadienis, Rugpjūtis 08, 2020
   
Tekstas

Viešasis ir privatus interesas, kuris pirmiau?

Ar tikrai viešasis interesas visuomet susijęs su bendru gėriu ir reiškia gerovę bei saugumą kiekvienam? Ar, ne tik teoriškai, bet ir praktiškai įmanomas viešas interesas? Gal tai tik spekuliacija, kai stipresnė grupė bando apginti savo privačius interesus dangstydamasi visuomenės gerove ir saugumu? Ir kas pirmiau tokiame galimame konflikte – privatus ar viešas interesas?

Liberalų diskusijoje – partijos valdybos narys Mindaugas Lapinskas ir LLRI ekspertas, partijos atstovas Šiaulių m. taryboje – Žilvinas Šilėnas.


 

M. Lapinskas. Patinka mums ar nepatinka, bet šiuolaikinėje visuomenėje viešasis interesas niekur nedings. Mums, kaip liberalams, gal ir norėtųsi sakyti, kad bet koks savanaudiškumas anksčiau ar vėliau atneša bendrą gėrį, todėl jo vieno ir užtenka.

Tikiu, kad žmonės bandymų ir klaidų pagalba surastų bendrą kalbą ir pamatytų, kad derinti savo interesus su kitais kainuoja mažiau, negu pyktis.

Deja, nesame vėžliai, gyvenantys 300 metų. Negalime laukti, kol pakrantės ir miškai keis savininkus tol, kol kiekviename jų apsigyvens Motinos Teresės, kurios ne tik leis kiekvienam prieiti prie ežero, bet ir paliks duris nerakintas ištroškusiam praeiviui.

Esu tiesių, aiškių linijų šalininkas. Valstybė turi apibrėžti sritis, kuriose teikiamas prioritetas viešajam interesui – ar tai būtų ežerų pakrantės, kultūrinis paveldas, ar išsilavinusi visuomenė. Brėžkime tas linijas tiesias, be punktyrų, pilkų zonų ar bobučių ašaromis išgraužtų vingių. Išimtimis grįsti galima tik kelią į pragarą.

Jei matome, kad viešojo intereso ribos nebeatitinka gyvenimo realijų, jas galima keisti. Tačiau tik politiniu procesu. Principai yra toks daiktas – jei nepatinka, keiskime, bet nemėginkime jų lankstyti, siekdami įtikti taktiniams interesams.

Kas ciesoriaus – ciesoriui, kas Dievo – Dievui. Nepaverskim reguliavimo Tora Bora kalnynu, su neaiškiomis ribomis, nerimu dėl rytojaus ir valdžia to, kuris turi daugiau kalašnikovų. 


Ž. Šilėnas. Labai gerai apie viešąjį interesą yra pasisakęs kolega G. Kadziauskas „Visuomenės intereso atskiro nuo jos narių intereso neįmanoma rasti ir pažinti, o viešasis interesas negali būti priešingas dalies žmonių interesams. Pagal šį aiškinimą,  išvados apie visuomenę yra daromos ne kitaip kaip tik stebint, matuojant ir aiškinant atskirus ar sugrupuotus žmones ir jų veiksmus. Neįmanoma apie visuomenę pasakyti nieko, kas nebūtų išvesta iš šio žmonių stebėjimo, matavimo ir aiškinimo. Todėl teigtina, kad ir viešasis interesas, net jei jį norėtumėme tapatinti su visuomenės interesu, negali nekilti iš atskirų visuomenę sudarančių asmenų interesų. Taip pat pagal šį aiškinimą viešasis interesas, kad būtų iš tikrųjų viešas ar bent labiausiai išpildytų šioje sąvokoje slypinčias intuicijas, turi sutapti su visų be išimties visuomenės narių interesais. Kitaip tariant, kas nebūtų priimtina bent vienam visuomenės nariui, negalėtų būti laikoma viešuoju interesu. Juk jei kuris nors deklaruojamas interesas nėra tau asmeniškai priimtinas, ar jis gali būti vadinamas viešuoju? Jei tau jis nėra priimtinas, ar tu gali tada vis dar vadintis tos viešuomenės nariu? Be to, jei viešasis interesas nėra tavo asmeninis interesas, tai tu jo nepuoselėsi ir nesaugosi. Jį puoselės ir saugos tie, kuriems šis viešasis interesas sutampa su jų individualiais interesais. Ar tokiu atveju nėra toks interesas paprasčiausiai tos kitos žmonių grupės interesas, o ne viešasis interesas?“

Būtent todėl takoskyra tarp viešojo ir privataus intereso nėra tokia aiški kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Ne visi, kurie sakosi ginantys viešą interesą iš tikro ir giną viešą interesą. Ne visi, prieš kuriuos ta gynyba yra nukreipta iš tikro gina tik privatų interesą.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt