Ketvirtadienis, Balandis 02, 2020
   
Tekstas

Pakoreguota mokslo ir meno darbų vertinimo metodika

Atsižvelgiant į akademinės bendruomenės siūlymus, patikslinta nauja mokslo ir meno darbų vertinimo metodika. Korekcijos leis objektyviau įvertinti mokslo rezultatus skiriant valstybės finansavimą mokslo ir studijų institucijoms.

„Koreguodami mokslo veiklos vertinimo tvarką esame atviri mokslo bendruomenės siūlymams, –sako švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė. – Dabartinė tvarka leidžia geriau atsižvelgti į mokslo sričių specifiką. Įvedamas kitose šalyse pasiteisinęs ekspertinis vertinimas. Mokslo veiklos vertinimas kas treji, o ne vieneri metai institucijoms suteikia galimybes geriau planuoti darbus.  Taigi, siekiame sukurti lankstų modelį, kuris keltų aukščiausio lygio kokybės reikalavimus ir  geriausiai atitiktų skirtingų sričių specifiką”.

Naujoji mokslo darbų vertinimo metodika buvo patvirtinta 2010 m. vasarą. Ją pakoregavus, daug tiksliau apibrėžiama, už kokius darbus institucija gaus balų, kokio lygio publikacijos yra vertinamos geriausiai. Metodika numato, kad dalį darbų visose mokslo srityse vertins ekspertai. Institucijos pačios atrinks darbus ir pateiks juos ekspertų vertinimui, prisiimdamos atsakomybę už geriausių institucijos darbų įvardijimą.

Metodikoje taip pat pirmą kartą aiškiai apibrėžtos konkrečios socialinės ir kultūrinės plėtros darbų rūšys ir jų apimtis. Didžioji dalis metodikos nuostatų suformuluotos aiškiau pagal mokslo ir studijų institucijų, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pateiktus siūlymus.

Pagal metodiką įvertintas mokslo arba meno darbų lygis bus naudojamas kaip vienas iš kriterijų  skiriant biudžeto lėšas mokslo ir studijų institucijoms nuo 2013 metų. Mokslo ir studijų institucijų finansavimas taip pat priklausys nuo jų sėkmės bendradarbiaujant su verslo įmonėmis, dalyvaujant tarptautiniuose projektuose. Šios praktinės taikomosios veiklos svoris bus ypač didelis vertinant technologinius mokslus.

Mokslo ir meno veiklos ir finansavimo peržiūra atliekama kas treji metai. Pirmasis vertinimas pagal naująją tvarką bus vykdomas 2012 m. pabaigoje, jo metu bus įvertinti 2009–2011 m. veiklos rezultatai. Mokslo darbų vertinimą organizuoja Lietuvos mokslo taryba. Institucijų mokslo ir meno darbų vertinimo rezultatai skelbiami viešai.

Pertvarkant mokslo institucijų vertinimo sistemą pagal Mokslo ir studijų įstatymą, siekiama skatinti institucijas siekti kuo geresnių mokslo rezultatų, kurie sudaro sąlygas Lietuvos mokslininkams lygiaverčiai ir plačiu mastu dalyvauti pasaulinėje mokslo apykaitoje, dėti pamatus aukštos kokybės studijoms Lietuvoje. Kartu siekiama, kad suaktyvėtų ryšiai tarp mokslo ir verslo, mokslo ir technologijų naujovės pasiektų gamybą, būtų vykdomi tarptautinio lygio fundamentiniai tyrimai, gerėtų mokslo ir studijų institucijų vidinis administravimas kuo efektyviau naudojant valstybės biudžeto lėšas.

Artimiausiu metu bus renkama informacija apie mokslo ir studijų institucijų mokslo ar meno veiklą 2009 ir 2010 m. Iki šių metų liepos mėnesio vertinimui bus renkami duomenys apie 2009 m. mokslo ir meno darbus, iki spalio – apie 2010 m. darbus, iki 2012 m. kovo mėn. – apie 2011 m. atliktus mokslo ir meno darbus. Dar šiemet numatoma atlikti pilotinį mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų rezultatų vertinimą, kad institucijos pasirengtų 2012 m. vertinimui.

Patikslintą mokslo ir meno darbų vertinimo metodiką galima rasti čia.


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt