Ketvirtadienis, Balandis 02, 2020
   
Tekstas

Pritarta siūlymui nekilnojamojo turto sandorius rengti tik elektroninėje erdvėje

Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos siūlymui atsisakyti pažymų nekilnojamojo turto sandoriui sudaryti. Nuo 2011 m. liepos 1 d. liktų tik vienas būdas patikslinti nekilnojamojo turto duomenis – juos užsakyti informacinėje sistemoje (NETSVEP).

Pagal dabar galiojančią tvarką nekilnojamąjį turtą norintis įsigyti asmuo kreipiasi į notarą, kad šis užsakęs pažymą valstybės įmonėje Registrų centre parengtų dokumentus sandoriui. Notaras gali rinktis, ar užsakyti pažymą sandoriui ar duomenis tikslinti naudojantis informacine sistema NETSVEP.

Tvarkos pakeitimas, paliekant tik vieną būdą patikslinti nekilnojamojo turto duomenis, ne tik leis atsisakyti netikslingo vienos iš dviejų tas pačias funkcijas atliekančių sistemų palaikymo, bet ir padės sutaupyti asmenims, įsigyjantiems nekilnojamą turtą. Elektroninis duomenų tikslinimas kainuos perpus pigiau nei pažyma sandoriui – 12,50 Lt.

Nuo 2008 m., kai notarai pradėjo naudotis informacine sistema, buvo suformuota virš 138 tūkst. užsakymų ir elektroniniu notaro parašu patvirtinta virš 57 tūkst. sutarčių. Lietuvoje jau šiuo metu 92 proc. notarų naudojasi NETSVEP sistema ir per dieną valstybės įmonei Registrų centrui pateikiama vidutiniškai 800 užsakymų, susijusių su sandoriams reikalingų duomenų tikslinimu bei juridinių faktų registravimu.

Viešosios elektroninės paslaugos informacinės sistemos pagalba notarai gali pranešti apie rengiamą sutartį, užsakyti duomenų tikslinimą sandoriui sudaryti, tvirtinti sandorio dokumentus elektroniniu parašu, užsakyti teisių registravimą ir atlikti kitus veiksmus. Sistema taip pat informuoja kitus notarus apie pradėtą nekilnojamojo turto sandorį ir leidžia sužinoti apie atvejus, kuomet sandorio šalys pačios turi imtis iniciatyvos patikslinti tam tikrus nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenis.

Be šių pakeitimų nutarimo projekte siūloma Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nekilnojamojo turto fondų dalyvių nuosavybės teisę. Investicinių fondų, kurių portfelį sudaro nekilnojamasis turtas, dalyviai registre būtų įvardinti turto savininkais įrašant, kurio fondo dalyviams priklauso konkretus nekilnojamas turtas.

Tokiu būdu Nekilnojamojo turto registre nebūtų identifikuojamas investicinius vienetus įsigijęs asmuo. Duomenis apie jį kauptų investicinį fondą valdanti įmonė, o registre papildomai būtų nurodoma, kad kiekvieno investicinio fondo dalyvio turto dalis bendrojoje nuosavybėje proporcingai atitinka jo įsigytam investicinių vienetų skaičiui.

Kartu su šiais siūlomais pakeitimais, Nekilnojamojo turto registro nuostatų projekte tikslinamos nuostatos, susijusios su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimais.

Išsamiau su šiuos pakeitimus įtvirtinančiais Nekilnojamojo turto registro nuostatais galima susipažintiinternete.
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt