Sekmadienis, Gegužė 31, 2020
   
Tekstas

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas ir Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas – bendras idėjų šturmas Lietuvos ateičiai

Šiandien, liepos 4 d., Vilniuje vyksta bendra XV-ojo pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo ir Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo sesija. Jos metu kalbama apie tai, ką inovatyviai ateičiai gali duoti Lietuvos ir išeivijos verslo ir mokslo protai, kokios augančio verslo ir finansavimo galimybės, aptariamas mokslo, studijų ir verslo slėnių vaidmuo kuriant kokybiškos partnerystės erdvę.

Bendrą sesiją atidarydama LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė pabrėžė, jog didelės ir stiprios pasaulio lietuvių bendruomenės sukauptos žinios, patirtis, kompetencija ir inovatyvus požiūris yra labai vertingas ir reikalingas Lietuvai siekiant efektyviai atremti globalius ekonomikos iššūkius, užtikrinant sėkmingą šalies raidą, plečiant verslo ryšius ir garsinant Lietuvos vardą pasaulyje.

„Tam, kad Lietuva taptų modernia aukštųjų technologijų valstybe ir kartu išlaikytų savitą tapatybę, kultūrą, reikia didelių bendrų Lietuvos ir pasaulio lietuvių pastangų. Turime vertinti savo talentus Lietuvoje ir pasaulyje, ugdyti jų kūrybingumą, skatinti inovacijas ir stiprinti išeivijos ryšius su Tėvyne. Viso pasaulio lietuvių susibūrimai, globalūs ryšiai sukurs konkurencinį mūsų šalies pranašumą ir papildomą pridėtinę vertę“, – sakė Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Diskusijose dalyvavęs švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius siūlo koncentruotis į globalaus pasaulio atvertas laisvo žmonių judėjimo galimybes. „Per dvidešimt nepriklausomybės metų tūkstančiai žmonių – ištisa karta – pasinaudojo galimybe laisvai judėti po pasaulį – baigti užsienyje mokslus, siekti karjeros garsiose kompanijose. Nemažai jų yra sugrįžę į Lietuvą, o kitus šiuolaikinės darbo organizavimo ir ryšio technologijos leidžia lengvai pasiekti ir bendradarbiauti. Yra sukaupta kritinė masė labai reikalingų žinių, kurias turime “įdarbinti“ Lietuvos labui“, – sakė G. Steponavičius.

„Tiems, kurių mintys sukasi apie Lietuvą, jau galime pasiūlyti įdomios profesinės veiklos projektus. Iš ES struktūrinių fondų  Lietuvai skiriamos milijardinės lėšos jau gaivina mokslą, suteikia finansinį įkvėpimą kūrybinėms medijoms ir formuoja platų partnerystės pasiūlymų paketą verslui, – pabrėžė švietimo ir mokslo ministras. – Šį Lietuvos ateičiai neabejingų  širdžių ir protų sambūrį vertinu kaip labai rimtą idėjų šturmą, kuris pagimdys daug naujų bendradarbiavimo iniciatyvų ir papildys Lietuvos ateities strategiją naujomis spalvomis”.

Popietinės sesijos metu Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas Eugenijus Butkus pristatys šiuo metu Lietuvoje kuriamus inovacijų branduolius – penkis mokslo, studijų ir verslo slėnius.

Šiais metais pirmą kartą drauge rengiamų Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo bei Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo tikslas – pakviesti užsienyje gyvenančius lietuvius mokslininkus, verslininkus, menininkus ir Lietuvos bičiulius, pasitelkus geriausią patirtį, mokslo ir verslo partnerystę drauge kurti stiprią ir konkurencingą ateities Lietuvą. Daug dėmesio skiriama akademinio jaunimo migracijai ir atsiveriančioms galimybėms Lietuvoje.

Liepos 5 d. Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas vėl sugrįš į Kauną ir baigs trijų dienų darbą Vytauto Didžiojo universitete.

Informaciją apie simpoziumą galima rasti: http://www.simpoziumas.lt .
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt