Antradienis, Sausis 21, 2020
   
Tekstas

Sudaromos teisinės prielaidos medicinos ir veterinarijos rezidentūros studijoms

Švietimo ir mokslo ministerija tarėsi su Vilniaus universitetu (VU) ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU) dėl galimybių finansuoti visų 385 stojamuosius egzaminus į rezidentūrą sėkmingai išlaikiusiųjų studijas.   

LSMU garantavo, kad už valstybės skirtas lėšas galės studijuoti visi 214 priimtų rezidentų – 182 medicinos, 17 odontologijos ir 15 veterinarinės medicinos rezidentų. LSMU priėmė mažiau rezidentūros studentų, nei buvo iš anksto planuota. VU informavo, kad yra pasirašęs sutartis su 171 rezidentūros stojamuosius egzaminus išlaikiusiais studentais.

Švietimo ir mokslo ministerija numato, kad trūkstamą lėšų dalį rezidentūros studijoms VU padengs iš vidinio rezervo, nes visose studijų pakopose buvo valstybės finansuojamų studentų, kurie dėl įvairių priežasčių nutraukė studijas. Lėšos už jų studijas iki metų pabaigos buvo pervestos iš anksto. VU pranešė, kad svarstys ir galimybę peržiūrėti universiteto nustatomas rezidentūros studijų kainas, kai pasibaigus akademinio personalo atostogų laikotarpiui Senato komisijos nariai susirinks naujam Senato komisijos posėdžiui.

Ministerija parengė 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 880, patvirtinusio valstybės finansuojamas rezidentūros studijų vietas, pakeitimo projektą ir teikia Vyriausybei rezidentūros valstybės finansuojamų studijų vietų pakoreguotus skaičius: medicina – 344, odontologija – 26, veterinarinė medicina – 15. Projektas remiasi rezidentūros studijas vykdančių universitetų siūlymais bei yra su jais suderintas.

Švietimo ir mokslo ministerija parengė ir teikia derinti LR Vyriausybės nutarimo projektą dėl  pakoreguoto studentų skaičiaus  pagal LSMU ir VU pateiktą faktinį į rezidentūros studijas priimtų studentų skaičių.

Rudenį ketinama peržiūrėti rezidentūros studijų procesą ir studijoms tenkančių lėšų panaudojimą. Bus vertinama, kaip efektyviai panaudojamas rezidentūros procesui skiriamas finansavimas, kad būtų užtikrinta kuo geriausia rezidentų rengimo kokybė. Remiantis šiuo vertinimu ir rengiantis kitų metų priėmimui, bus tariamasi su kitomis atsakingomis institucijomis, ar reikia keisti teisės aktus.

Šiemet pagal išankstinį lėšų poreikį rezidentūros studijų vietoms, kurias deklaravo Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, nepakanka lėšų padengti maždaug trečdalį (51 vieta) rezidento studijų, net Švietimo ir mokslo ministerijai pridėjus papildomai 5,5 mln. Lt iš kitų ministerijos programų.

Lėšų skirtumas susidarė dėl to, kad iki mokslo ir studijų reformos už rezidento studijas valstybė universitetams skirdavo tik dalį reikalingų lėšų – 35 proc. nustatytos rezidentų studijų kainos. 2008 m. valstybės nustatyta medicinos ir veterinarinės medicinos rezidentūros metinė studijų kaina sudarė  24 772 Lt, odontologijos – 28 155 Lt, tačiau realiai buvo skirta atitinkamai – 8 670 Lt ir 9854 Lt.

Greta subsidijos studijų kainai padengti rezidentai taip pat gauna stipendiją, kuri šiuo metu sudaro 1248 litus. Rezidentūros stipendijos nekito nuo 2008 m. Rezidentams iš Sveikatos apsaugos ministerijos asignavimų taip pat mokami atlyginimai: pirmaisiais rezidentūros metais – 1209 litai, vėlesniaisiais – 1537 litai.

Įsigaliojus Mokslo ir studijų  įstatymui buvo pradėta dengti visa norminė rezidentūros studijų kaina. 2010 ir 2011 m. vienai medicinos ir veterinarinės medicinos rezidentūros studijų vietai skirta 23 782 Lt, o vienai odontologijos rezidento studijų vietai – 26 893 Lt. 
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt