Ketvirtadienis, Gegužė 28, 2020
   
Tekstas

Grėsmių dėl kitų finansinių duomenų, kuriuos perdavė Teisingumo ministerija, nėra

Teisingumo ministerija patvirtina, kad daugiau finansinių duomenų, kurie galėtų sukelti asmenims grėsmes, apie Baltarusijos opozicijos veikėjus ji nėra perdavusi.

Atsižvelgiant į Baltarusijos piliečių nerimą, kad iš Lietuvos galėjo būti perduota daugiau informacijos apie jų finansinius duomenis, Teisingumo ministerija savu ruožtu patikrino 700 Baltarusijos teisinės pagalbos prašymų, gautų per pusantrų metų laikotarpį ir gali užtikrinti, kad jos duomenimis, daugiau finansinių duomenų, kurie galėtų sukelti riziką, Baltarusijai nėra pateikusi.

Tiesa, kad to nėra padariusios kitos Lietuvos institucijos, vykdančios bendradarbiavimą su Baltarusija pagal kitas sutartis, Valstybės saugumo departamentas ir Užsienio reikalų ministerija kol kas nepatvirtino.

Savu ruožtu informaciją peržiūrėjusi Teisingumo ministerija nustatė, kad iš visos masės Baltarusijos teisinės pagalbos prašymų, per pusantrų metų 12 prašymų buvo nukreipti būtent į asmenų bankinius duomenis. Suteikiant informaciją pagal dvišalės sutarties įsipareigojimus, dėl trijų asmenų atsakyta, kad jie neturi bankinių sąskaitų, dar dėl trijų asmenų teisinės pagalbos prašymai įvykdyti, o dėl likusiųjų šešių prašymų vykdymas sustabdytas. 

Be A. Beliackio ir V. Stefanovičiaus duomenų, informacija buvo suteikta dar apie vieną asmenį paveldėjimo byloje, kuris jau buvo miręs. Daugiau duomenų apie asmenų finansus Baltarusijai nėra perduota, o šiuo metu laikinai sustabdytas bet kokios informacijos perdavimas.

Kadangi visus 18 metų, kuomet buvo sėkmingai vykdoma Lietuvos ir Baltarusijos sutartis, informacijos apsikeitimas vyko sklandžiai, o indikacijų iš Užsienio reikalų ministerijos apie tai, kad duomenų teikimas turi būti apribotas gauta tik š.m. birželio mėnesį, Teisingumo ministerija paprašė Užsienio reikalų ministerijos įvertinti visus iš Teisingumo ministerijos Baltarusijai perduotus duomenis iki tol, kol ši nebuvo gavusi perspėjimo.

Vykdydama dvišales teisinės pagalbos sutartis su įvairiomis valstybėmis, Teisingumo ministerija per metus gauna per 5 tūkst., ir išsiunčia per 4 tūkst. teisinės pagalbos prašymų.

Teisingumo ministerija visuomet rėmė ir ateityje rems demokratines vertybes bei jų gynimą užsienio valstybėse. Bus daroma viskas, kad tokios situacijos nepasikartotų ateityje.
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt