Ketvirtadienis, Gegužė 28, 2020
   
Tekstas

Kas stovi už agresyviai nusiteikusio jaunimo Anglijoje?

Savaitgalį Londone prasidėję neramumai ir riaušės Londone išplito ir į kitus didžiuosius Anglijos miestus. Žiniasklaidoje jau pasirodo gąsdinimai, kad tai tik pradžia – sukilimas apims visą Europą. Juk sukilo skurdžiausi visuomenės sluoksniai. Kyla klausimai, ar socialinė padėtis Anglijoje iš tiesų tokia sudėtinga, kad į nevaldomą kovą pakilo jaunimas. Ar tokio masto riaušės gali kilti natūraliai, jei ne, kokie mechanizmai čia veikia ir kas iš tiesų stovi už agresyviai nusitekusių riaušininkų?

Diskusijoje mintimis dalinasi liberalas, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras Dainius Pūras be Liberalų sąjūdžio Jungtinės Karalystės skyriaus pirmininkas Vilius Stulpinas.


D. Pūras. „Be abejonės, tai rimti įvykiai, signalizuojantys apie tai kad toje visuomenėje yra  nesprendžiamų ar prastai sprendžiamų problemų
 
Vienintelė nebloga žinia šioje liūdnoje istorijoje – kad bent jau kol kas  agresija nenukreipta į žmones ir jų gyvybes. Bet tai menka paguoda. Bloga žinia – kad tarp vandalų vyrauja jaunimas ir paaugliai, ir kad jie jaučiasi nebaudžiami. Ne ką geriau , jei paaiškėtų, kad jie jaučiasi taip kad nebeturi ką prarasti. Tai reikštų kad jiems nusispjauti ne tik į kitus žmones, bet ir į savo likimą. O tai išduoda bejėgiškumo, nusivylimo jausmus vyraujančius tose gaujose, ir dar tai kad jie jaučiasi teisūs.
Už prievartos dažniausiai stovi piliečių abejingumas ir pasyvumas, nenoras matyti toliau savo nosies ar kiemo, tuomet stiprėja socialinė atskirtis. Kitas veiksnys – dalies paauglių ir jaunuolių negebėjimas konstruktyviais būdais save išreikšti – būtent taip paaiškinčiau  susibūrusių į gaujas jaunuolių siautėjimą. 

Tikiuosi,  kad smurtas Anglijos miestuose bus netrukus suvaldytas ir, galbūt, nepersimes į kitas Europos valstybes. Bet dar svarbiau,  kad ir britų valdžia bei visuomenė, ir kitos  valstybės (taip pat ir Lietuva) iš tokių istorijų darytų gilesnes išvadas, o ne tik kaip kuo griežčiau nubausti vandalus. Man atrodo ne taip svarbu kas konkrečiai  inicijuoja ir  valdo šiuos agresijos išpuolius (nors be abejo, teisėsauga privalo juos išaiškinti ir patraukti atsakomybėn). Žymiai svarbiau, kad suvoktume svarbų dalyką – tokie įvykiai rodo, kad egzistuoja terpė įžūliai prievartai, ir kai ta terpė tokia, kad užtenka  uždegti ir numesti degtuką ir bemat kyla gaisras – būtina galvoti apie valstybės politiką, bendrą visuomenės sveikatą ir  rimtos prevencijos poreikį, o ne vien tik kad reikia daugiau policininkų.

Bendri šių įvykių, kaip simptomo,  vardikliai aiškūs – socialinė atskirtis,  neteisingumo pojūtis, jaunimo užimtumo problema,  prievartos kultūra. Nors britai dabar solidarūs ir piktinasi tokia įžūlia prievarta, reikia pripažinti, kad nemažos britų visuomenėje dalyje dar išlikusi nostalgija prievartos kultūrai. Paprastai plačioji visuomenėje pasipiktina prievarta per vėlai – kai ta prievarta pasiekia ir nuskriaudžia pačius piliečius. Būtų gerai, kad prievarta nebūtų toleruojama jau užuomazgoje – kai matai, kad tyčiojamasi ne iš tavęs ar tavo artimųjų, o iš kitų žmonių.

Ta proga noriu priminti, kad prievartos rodikliai Lietuvoje gerokai didesni (tai yra prastesni) negu Lietuvoje,  tik Lietuvoje prievarta pasireiškia netolerancija (iki neapykantos lygio) kitokiems žmonėms (pažeidžiamoms grupėms), prievarta prieš vaikus ir moteris bei prievarta nukreipta prieš save (savižudybės).

Be to, Lietuvoje esama tendencijų garbinti kai kuriuos žmones, kurie griebėsi grubios prievartos ir netgi žudė neva tai dėl teisybės. Tokios „smulkmenos“ dažnai perauga į masines riaušes – juk ir Anglijoje vandalai „keršija turtuoliams“ ir „lygina svietą“. 

Nežinau ar yra pagrindas mums džiaugtis kad Lietuvoje nėra tokių riaušių kaip dabar Anglijoje. Sudėjus į vieną krūvą pavienių prievartos aktų pasekmes, mūsų rodikliai bus vis vien prastesni negu britų. Be to, prognozuoju, kad britų valdžia padarys rimtas išvadas, ir, tikiuosi, kad jų priemonės mažiausiai lies represijų stiprinimą.

Kai su prievarta kovojama vien prievartos būdais, vienintelis rezultatas būna – dar daugiau prievartos. Gi, Lietuvoje iki šiol neturime jokios rimtos prievartos prevencijos politikos, bent jau modernūs jos įgyvendinimo mechanizmai neveikia. Šia prasme sėdime ant uždelsto veikimo bombos.“


V. Stulpinas „Neramumai Jungtinėje Karalystėje prasidėjo Londone, šeštadienį Rugpjūčio 6 d. apie 8 val. vakaro, prie Tottenham policijos nuovados. Teigiama, kad tai yra atsakas į rugpjūčio 4 dienos įvykius, kai policijos pareigūnas iš Operation Trident junginio nušovė 29-rių metų vyriškį M.Duggan.

Maištautojų veiksmai išplito į kitus Jungtinės Karalystės miestus ir tęsiasi ne vieną dieną. Informacija, kurią  transliuoja informacinės priemonės pilnai atskleidžia maištaujančiųjų veiksmus , pateikiami interviu, kuriuose situacija analizuojama psichologine ir kitomis prasmėmis. Kai kuriuose platinamuose komentaruose net bandoma pateisinti maištaujančios masės veiksmus. Nušviečiami ryškūs vyriausybės, kitų pareigūnų veiksmai bei ketinimai, plačiai skelbiama informacija apie teigiamas pilietines iniciatyvas.

Informacijos srautas apie įvykius tikrai milžiniškas, gerai suplanuotas ir todėl tai gali neraminti. Ieškant atsakymo į klausimą kokios jėgos inicijavo neramumus, ar maištautojų veiksmai tikrai nerežisuoti, kam tai naudinga, analizuojant atsakomuosius pareigūnų veiksmus tai pat galima rasti neraminančių niuansų.

Mintyse susiformavo trys tezės, kurios pilnai gali būti diskutuotinos:
- neramumai Londone susiformavo stichiškai, nebylus protestas išsivystė į grubios jėgos demonstravimą prieš policijos visagalybę. 
- neramumai Londone kilo policijai nušovus M.Duggan, peraugo į kitus Jungtinės Karalystės miestus kaip protestas prieš rasinį nepakantumą. Tolimesnis pasipriešinimas ir grobimas išsivystė kai jaunimo gaujos pajuto nebaudžiamumą už savo veiksmus ir gaujų vadeivoms pajutus lengvą galimybę įtvirtinti savo autoritetą.
- neramumai Londone buvo surežisuoti, griežtai suplanuoti, siekiant gauti politinių, finansinių ar kitų dividendų.

Nepaisant skirtingų požiūrių į įvykius Jungtinėje Karalystėje, gyventojai ir verslininkai negreit atsikratys maištaujančios masės baimės. Kaip ir įvykių riaušių dalyviams bei grobikams, pasinaudojusiems situacija, dar ilgam įsimins veikimo grupėje jėga ir momentinio nebaudžiamumo skonis. Tai man kelia dar didesnį nerimą ypač jaunimo ir gaujų smurtavimo kontekste.“

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt