Antradienis, Sausis 21, 2020
   
Tekstas

Daugiafunkcių centrų vadovai pirmieji išrinkti pagal naują švietimo įstaigų vadovų skyrimo tvarką

Vadovaujantis naująja mokyklų vadovų skyrimo tvarka, įsigaliojusia nuo šių metų liepos 10 dienos, išrinkti Rokiškio rajono Pandėlio ir to paties rajono Panemunėlio universalių daugiafunkcių centrų vadovai.   

Konkursai į Rokiškio r. Pandėlio universalaus daugiafunkcio centro ir tos pačios savivaldybės Panemunėlio universalaus daugiafunkcio centro direktoriaus pareigas buvo paskelbti liepos 14 d. Prašymus dalyvauti konkurse pateikė ir Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje  kompetencijoms įvertinti užsiregistravo penki pretendentai. Dviejų pretendentų kompetencijų įvertinimas buvo žemesnis, nei nurodyta švietimo ir mokslo ministro patvirtintame „Kvalifikacinių reikalavimų valstybinėms ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše“, todėl Rokiškio rajono savivaldybės vadovų atrankos komisijos organizuotame posėdyje dalyvavo trys pretendentai iš penkių.

Pandėlio ir Panemunėlio universalūs daugiafunkciai centrai pradeda veikti nuo rugsėjo 1 dienos. Į Pandėlio daugiafunkcį centrą susirinks apie 230 vaikų. Centro veikla apims vaikų ikimokyklinį, priešmokyklinį ir meninį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų kultūrinę, sportinę veiklą. Panemunėlio daugiafunkciame centre veiks lopšelis-darželis, kurį lankys apie 30–40 mažųjų. Tikimasi, kad į centro organizuojamas kultūrines, sportines veiklas ateis ir pagrindinės mokyklos mokinių. 
Per 5 metus centrai savo vietovėse turės aptarnauti apie 500 asmenų. 2012 metais numatyta šių centrų renovacija.  

Švietimo ir mokslo ministrui Gintarui Steponavičiui šiemet pakeitus „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimo finansavimo sąlygų aprašą“, praplėstos pasirinktinos švietimo veiklos. Dabar centre galima mokyti ir pagal pradinio bei pagrindinio ugdymo programas. Tai galimybė išlikti nedidelėms kaimo mokykloms, į kurias ateina mokytis vis mažiau vaikų.

Universaliame daugiafunkciame centre be vaikų švietimo, gali būti plėtojamos ir kitos veiklos sritys: neformalusis suaugusiųjų švietimas, švietimo pagalba, specialusis ugdymas, nuotolinis mokymas pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas ar jų modulius, pramoginė, sociokultūrinė, meninė vaikų ir suaugusiųjų veikla ir pan. Atliekamų funkcijų apimtį ir tikslines grupes nustato vietos savivaldos institucijos, įvertinusios vietos bendruomenės poreikius.

Lietuvoje šiemet atidaryti ar pradės veikti 7 daugiafunkciai centrai – Alytaus, Mažeikių, Pasvalio ir Rokiškio savivaldybėse.
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt