Šeštadienis, Gruodis 14, 2019
   
Tekstas

Kviečiama siūlyti kandidatus į Aukštojo mokslo tarybą

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti kandidatus į Aukštojo mokslo tarybos narius. Kandidatus gali siūlyti mokslo ir studijų institucijos, asociacijos, įstaigos, įmonės ir fiziniai asmenys, taip pat kandidatai gali siūlytis patys. Pretendentų anketų laukiama iki rugsėjo 20 d.

Kandidatas į aukštojo mokslo tarybos narius turi būti pripažintas visuomenėje, nepriekaištingos reputacijos švietimo, mokslo, kultūros, verslo arba viešojo sektoriaus atstovas, pasiekęs reikšmingų savo veiklos srities rezultatų. Kandidatai taip pat turi išmanyti Lietuvos ir pasaulio aukštojo mokslo plėtros tendencijas, Lietuvos aukštąjį mokslą reglamentuojančius teisės aktus.

Aukštojo mokslo taryba yra Švietimo ir mokslo ministerijos patariamoji institucija strateginiais aukštojo mokslo plėtros ir kokybės gerinimo klausimais. Aukštojo mokslo taryba atstovauja visuomenės interesui renkant aukštųjų mokyklų tarybas – vertina ir atrenka kandidatus į švietimo ir mokslo ministro skiriamus universitetų ir kolegijų tarybų narius.

Aukštojo mokslo tarybą sudaro 15 narių, tarybos nario kadencija – 4 metai. Tas pats asmuo gali būti narys ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

2009 metų rudenį po Mokslo ir studijų įstatymo priėmimo pradėjusi veikti pirmoji Aukštojo mokslo taryba buvo sudaryta rotacijos principu: du trečdaliai narių paskirti ketveriems metams, vienas trečdalis – dvejiems metams švietimo ir mokslo ministro sprendimu. Šio trečdalio – penkių dabartinių tarybos narių – kadencija baigiasi spalio mėnesį.

Atrankos komisija peržiūrės visuomenės siūlymus ir atrinks kandidatų sąrašą ministrui tvirtinti. Pagal Aukštojo mokslo tarybos nuostatus, atrankos komisija sudaroma iš penkių narių: du narius pasiūlo ministras, tris – Aukštojo mokslo taryba.

Kandidatų anketas galima siųsti Švietimo ir mokslo ministerijai adresu A. Volano g. 2/7, Vilnius, faksu nr. (8-5) 261 2077 arba įteikti Aukštojo mokslo tarybos sekretorei Daivai Vipartienei adresu Z. Sierakausko g. 15, Vilnius, 330 kab.

Kandidato anketą ir Aukštojo mokslo tarybos nuostatus, darbo reglamentą ir kitą reikalingą informaciją galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto puslapyje http://www.smm.lt/smt/amt/index.htm .
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt