Antradienis, Vasaris 18, 2020
   
Tekstas

Teikiant teisinę pagalbą Baltarusijai, tarnautojai veikė neįžvalgiai, bet teisės nepažeidė

Vertinant dviejų Teisingumo ministerijos tarnautojų, dalyvavusių teisinės pagalbos teikimo procese, atsakomybę, nustatyta, kad perduodant duomenis Baltarusijai tarnautojų  veiksmuose pritrūko įžvalgumo, tačiau teisės pažeidimų nėra.

Tokią išvadą teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus sudaryta komisija priėjo detaliai išanalizavusi dviejų tarnautojų veiksmus, kurios prieš pasirašant Baltarusijos teisinės pagalbos prašymą Tarptautinės teisės departamento vadovei, šį dokumentą vizavo. Dėdamos vizas minėto departamento skyriaus vedėja bei specialistė taip nurodė, kad teisinės pagalbos prašymas gali būti vykdomas.

Komisija, įvertinusi tarnautojų paaiškinimus, peržiūrėjusi dokumentus bei remdamasi Ministro Primininko darbo grupės išvadomis, patvirtino, kad nors teisinės pagalbos prašymas neatitinka tam tikrų formalių kriterijų, jo įvykdymas negali būti laikomas neteisėtu.

„Komisija patvirtino, kad kai kurie formalūs prašymo trūkumai pagal Lietuvos ir kitų šalių praktiką ir teikiant pagalbą, ir jos prašant, yra traktuojami remiantis tarptautinės teisės principais ir paprastai nelaikomi pagrindu atsisakyti suteikti pagalbą. Taigi, duomenų perdavimas Baltarusijai nebuvo neteisėtas, tačiau rezultatą turime nepatenkinamą, - sako R. Šimašius. - Vertinant sistemiškai, viena iš tarnautojų - skyriaus vedėja - ne iki galo atliko savo pareigą būti įžvalgia bei iniciatyvia. Ji, nuolat dirbdama su teisinės pagalbos prašymais, galėjo įspėti savo vadovus apie tai, kad nėra tinkamo mechanizmo įsitikinti, jog perduota teisinė informacija nebus panaudota neleistinai. Atsižvelgiant į tai, jai bus skirta tarnybinė nuobauda pastaba bei atliekamas jos kvalifikacijos vertinimas“.

Ministras kartu pabrėžė, kad vis dėlto šioje situacijoje atsakomybė už netinkamą perduotų duomenų panaudojimą prieš A. Beliackį tenka Baltarusijai. Pagal dvišalę tarptautinio bendradarbiavimo sutartį, duomenimis yra keičiamasi siekiant užkirsti kelią nusikaltimams. Beveik 20 metų šis bendradarbiavimas tarp šalių vyko sklandžiai.

Tai, kad vis dėlto mechanizmas nėra be ydų, neįvertino nė viena atsakinga institucija. Tačiau šiandien tam jau rasti vaistai, tad visos institucijos, įskaitant atsakingas už valstybės saugumą, užsienio politiką bei teisėsaugą, jau ėmėsi priemonių, kurios leistų išvengti tokių situacijų ateityje. Atsižvelgiant į tai, Lietuva atnaujino ir teisinės pagalbos teikimą Baltarusijai.

Kaip žinia, teisinės pagalbos mechanizmo patikimumo egzamino taip pat neišlaikė ir Lenkija. Teisingumo ministras Remigijus Šimašius siūlys ES lygiu svarstyti galimybę sukurti tarpvalstybinį koordinavimosi mechanizmą.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt