Antradienis, Gruodis 10, 2019
   
Tekstas

Švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius lankosi Lenkijos lietuviškose mokyklose

Šiandien, rusėjo 27 d., švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius lankosi Punske ir Seinuose, kur susitinka su lietuviškų mokyklų bendruomenėmis, domisi šių mokyklų padėtimi bei finansavimu.

G. Steponavičius lankėsi Seinų „Žiburio“ gimnazijoje, pastatytoje Lietuvos Respublikos lėšomis. Šiais metais Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija gimnazijai skyrė 350 tūkst. Lt dotaciją ugdymo, renginių, projektų, programų, parodų organizavimui ir kitoms veikloms. Taip pat šiai gimnazijai, kaip ir kitoms šešioms Lenkijos lietuviškoms mokyklos, teikiama pagalba knygomis, mokymo priemonėmis, sudaroma galimybė mokytojams tobulinti kvalifikaciją, teikiamos stipendijos pasirinkusiesiems studijas Lietuvoje.

Lenkijoje veikia 7 lietuviškos mokyklos, jose mokosi 547 mokiniai.

„Kiekviena valstybė turi būti suinteresuota, kad tautinių mažumų švietimo sąlygos būtų kuo geriausios. Tikiuosi, suprasime, jog šiuo klausimu negalima krautis politinio kapitalo, o reikia dirbti, kad tautinės mažumos galėtų puoselėti savo tapatybę, kultūrą, švietimą“, - pabrėžė G. Steponavičius. Ministras patikino, kad Lietuvos institucijos ir toliau teiks pagalbą lietuviškoms mokykloms Lenkijoje.

G. Steponavičius susitiko su Lietuvos Respublikos konsulu Liudviku Milašiumi, Seinų apskrities vadovu Ryszard Grzybowski, Punsko valsčiaus viršaičiu Vytautu Liškausku, Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininke Irena Gasperavičiūte, Lenkijos lietuvių draugijos pirmininku Algirdu Vaicekausku, „Žiburio“ gimnazijos steigėjais vysk. Antano Baranausko fondo vadovais Petru Maksimavičiumi ir Danute Valukonyte, kitais Lenkijos lietuvių bendruomenės ir švietimo atstovais.

Seinų apskrities vadovas R. Grzybowski papasakojo, kaip tvarkomi Lenkijos lietuviškų mokyklų ugdymo ir finansavimo reikalai. Lietuviškų mokyklų vadovai kėlė klausimą dėl mažų mokyklų klasių komplektavimo, finansavimo ir jų išlikimo, taip pat aprūpinimo lietuviškais vadovėliais.

„Vertiname ir džiaugiamės ne tik Lenkijos Vyriausybės, bet ir vietos valdžios pastangomis išlaikyti lietuviškas mokyklas. Pastaruoju metu itin aštriai aptariami tautinių mažumų švietimo klausimai abiejose valstybėse – natūralu, kad norime palyginti padėtį abiejose šalyse“, - sakė G. Steponavičius. 

Ministras pasidžiaugė, kad konstruktyviai dirba Lietuvos ir Lenkijos premjerų sudaryta ekspertų grupė tautinių mažumų švietimo klausimais.

G. Steponavičius taip pat susitiko su Navinykų, Pristavonių ir Vidugirių mokyklų bendruomenėmis.

Šiandien ministras dar lankysis Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje bei Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje ir susitiks su šių mokyklų bendruomenėmis bei lietuvių organizacijų, švietimo įstaigų vadovais.

Rugsėjo 28 d. ministras G.Seponavičius dalyvaus Balstogėje vyksiančiuose debatuose akademinio mobilumo tarp ES ir Rytų kaimynystės šalių klausimais.

Į renginį susirinkę ministrai, Europos Komisijos, Europos doktorantų ir jaunųjų tyrėjų asociacijos EURODOC atstovai diskutuos, kaip paskatinti Rytų kaiminystės šalis kuo aktyviau dalyvauti ES akademinio mobilumo programose.
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt