Šeštadienis, Balandis 04, 2020
   
Tekstas

R.Šimašius. Apie Lietuvos ir Liberalų sąjūdžio strategiją

Man visuomet įtartinai atrodo, kai partijų pasvarstymai apie strategiją prasideda nuo to, kaip laimėti kitus rinkimus. Kita vertus, gana keistai atrodo, kai 2030 ar kitas strategijas, vizija, gaires ar planus Lietuvai kuria ne partijos, o šiaip tam kartui susibūrę protingų žmonių sambūriai.

Mano supratimu būtent partijos pirmiausiai turi siūlyti Lietuvos strategiją, o jau tik tada galvoti kaip ją įgyvendinti – ir tik čia ateina vieta klausimui kaip laimėti rinkimus.

Liberali Lietuva
Taigi ir pradėkim nuo pradžių. Pirmiausiai - kokia Liberalų sąjūdžio strategija Lietuvai ir kuo ji skiriasi nuo kitų.

Man atrodo, kad liberalai jungia tuos žmonės, kurie trokšta laisvės, nesikrato atsakomybės ir siekia kad būtent toks standartas vyrautų Lietuvoje, kad niekas nepagrįstai neribotų žmogaus laisvės, o atsakomybės už savo ateitį nepagrįstai neprimestų kitiems.

Trivialu? Tačiau esu įsitikinęs, kad Lietuvos politinėje padangėje tuo esame unikalūs, ir tai turėtume saugoti, plėtoti, pabrėžti ir ryškinti. Kodėl taip sakau?

Konservatoriai nuolat laisvę paaukoja vardan atsakomybės, o atsakomybė tuo pačiu tarsi netyčia irgi deleguojama kitiems. Toli mūsų partneriams šioje Vyriausybėje iki to, ką propagavo Margareth Thacher – kad individai ir jų šeimos yra svarbu, o ne beformė visuomenė.

Socialdemokratai atvirai asmens laisvę paverčia teise naudotis kitų teikiamomis gėrybėmis, o asmens atsakomybę už save ir savo artimuosius paverčia atsakomybe už tuos, kurie tiesiog nenori jos patys prisiimti.

Mūsų ekskolegos liberalcentristai, jau senokai tapo ir eksliberalais – neaiškia centro ir dar kažko sąjunga. Gaila, kad ten likę daugybė liberalų tiesiog užmerkia akis į tai, kad partijos deleguoti pareigūnai neretai veikia prieš tuos tikslus ir vertybes, apie kuriuos buvo kalbama prieš rinkimus.

Apie populistines vieno žmogaus ir grupės draugų ad hoc partijas net nenoriu kalbėti.

Taigi, kalbant apie savo siekius, Lietuvos viziją plačiąja prasme, manau esame vienintelė viltis paprastam, laisvę mylinčiam ir atsakomybės nesikratančiam žmogui, kuris rūpinasi kaip uždirbti duonos kąsnį, išlaikyti savo šeimą ir prasmingai gyventi, o ne kaip prastumti savo interesą, nuolat vaikščioti į susitikimus su politikais ar rašyti jiems laiškus. Daugumos kitų politikų akyse, toks žmogus, deja, yra nepastebimas ar netgi apskritai užmirštas.  Nes žymiai paprasčiau pastebėti tuos ir rūpintis tais, kurie kažkuo išsiskiria, nepritampa, negali, nesugeba ar šiaip yra kažkuo (bet ne savo darbais) labai ypatingi.

Nesigėdinkim atstovauti būtent šį žmogų, būtent jo Lietuvą. Nesivaikykim ribinių rinkėjų, kad ir kaip gerai jie konsoliduoti, kad ir kaip vaizdingai piketuoja, kad ir kokius kandžius komentarus rašo interneto portaluose, kad ir kaip įtikinamai atrodo gyventojų priėmimuose ir panašiuose formatuose, o visu savo gyvenimu demonstruoja norą, kad jais rūpintųsi kiti.

Liberalų sąjūdis gali
Esu įsitikinęs, kad Liberalų sąjūdis gali pasiekti šį pokyti, vesti į laisvų ir atsakingų žmonių Lietuvą. Kodėl? Dėl daugelio priežasčių.

Pirmiausia, nes Liberalų sąjūdyje bene mažiausiai seno kvapo nomenklatūrinės dvasios. Neslėpsiu, kartais jos matau, bet akivaizdu, kad tolerancijos nomenklatūrizmui turime nedaug ir tai labai gerai. Pas mus vyrauja diskusija, niekas nėra geras tik dėl to, kad užima ar ilgai užėmė tam tikrą postą.

Antra, nes mes turime vidinio užtaiso. Kai matau kaip kai kurios partijos dėliojasi postus, tik apie juos ir kalba, tai džiugu matyti vyraujančią dvasią mūsų partijoje, kurioje dauguma, esu įsitikinęs, yra iš idėjos. Liberalų sąjūdžio daugumai žmonių atseit šilti valdžios postai yra ne tikslas, ne ilgai svajotas lovis, o atvirkščiai – dar viena našta tikslams pasiekti, idėjoms realizuoti.

Trečia, nes Liberalų sąjūdis jungia arba patraukia jaunus, intelektualius ir profesionalius žmones, tuos, kurie neišvengiamai statys Lietuvos ateitį. Ir net nesvarbu kokia partija laimės rinkimus – šie žmonės bus svarbūs, nuo jų daug priklausys kurlink judės Lietuva. Tai, kad jie įsiklausys į liberalų Lietuvos viziją, padarys mus dukart stipresniais nei rinkimuose laimėtų balsų proporcija.

Rinkimų priešaušryje
Realizuojant savo viziją svarbu kiekvienas tvirtas žingsnis. Gerai pasirodyti artėjančiuose rinkimuose tikrai būtų neprošal. Matau realias perspektyvas vieninteliams iš valdančiosios koalicijos pagerinti savo rezultatus. Tačiau lyg kažko ir trūksta, ar ne?

Man patiko nesena įžvalga, kad savo potencialiems rinkėjams, kurie yra liberalių, dešiniųjų pažiūrų, mes kaip partija esame gana patrauklūs. Tačiau norint, kad už mus balsuotų trūksta argumentų. Manau, ši įžvalga labai taikli.

Reikėtų atsiminti, kad tas užmirštasis žmogus, kurių Lietuvoje yra daug daugiau nei atrodo, ir kuris balsuotų už mus, jei tik turėtų argumentų, yra ne pats politiškiausias. Mano įsitikinimu būtent potencialus mūsų rinkėjas labai dažnai yra apolitiškas, nes rūpinasi savo reikalais, rūpinasi kaip padaryti, kad valdžia neužliptų jam ant galvos, o ne tuo, kaip išpešti naudos iš valdžios. Todėl politikai jam dažniausiai neįdomūs, arba nuo politikų jis nori laikytis saugiu atstumu. Kaip parodyti, kad yra politikų, yra partija, kuriai šis žmogus rūpi? Kad ir kaip banaliai beskambėtų – tik nuoseklia pozicija, nesiblaškymu ir realiais kantriais darbais.

Norint suteikti argumentus mūsų rinkėjams, turime daryti tai, ką žadėjome, ir nesielgti priešingai. Pripažinkim sau – ne visada tai sugebame. Neramina ir tai, kad iš savo Seimo narių ar ministrų kartais reikalaujame to, ko nežadėjome rinkėjams, o nereikalaujame to, ką žadėjome. Dar nenusiritome tiek, kiek eksliberalai centro ir kažko tai sąjunga, todėl ir palaikymo turime daugiau. Tačiau ir nepademonstravome, kad viltys, kurias rinkėjai sieja su mumis, būtų tikrai realizuotos, jei galios turėtume daugiau.

Man šį komentarą pasiūlė parašyti kaip gana šviežiam liberalui. Toks nesu su savo 19 metų stažu liberaliose organizacijose (Liberaliam jaunime, Liberalų sąjungoje). Tačiau kitą vertus tikiuosi toks visą laiką būti Liberalų sąjūdyje. Net jei mane vadins naiviu idealistu. Todėl atleiskit, bet dar kartą priminsiu tai, ką nuolat kartoju norint laimėti, reikia neišsižadėti savo tikslų ir idėjų, nes priešingu atveju net laimėti rinkimai bus pralaimėjimas.

Mūsų stiprybė yra mūsų idėjos ir nuoseklus jų realizavimas. Tad kaupkime šį kapitalą ir nešvaistykime jo. Nesiblaškykime po vertybių pasaulį, o rodykime savo rinkėjui, kad yra kuo pasitikėti, kad yra kas kantriai ir tvirtai atstovauja paprasto, garbingo, tik deja nuolat užmirštamo žmogaus vertybes – žmogaus laisvę ir atsakomybę – tai mes, Liberalų sąjūdis. Ir tada šis paprastas Lietuvos žmogus padės mums realizuoti mūsų Lietuvos viziją.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt