Pirmadienis, Gegužė 25, 2020
   
Tekstas

E.Masiulio kalba VI Liberalų sąjūdžio suvažiavime

Nuoširdžiai gerbiami Liberalų Sąjūdžio kongreso svečiai, mieli bendražygiai  - liberalai, visi laisvai mąstantys žmonės , ponios ir ponai!

Liberalų Sąjūdis verčia dar vieną savo istorijos puslapį. Atėjo laikas įvertinti: kokie mes esame, kur mes esame, kokiais darbais galime pasidžiaugti, kas mums pavyko, kodėl nepavyko?

Lietuvos politikoje daug fragmentų. Partijos, judėjimai gyvena nuo rinkimų iki rinkimų. Kaip parduotuvių maniakai nuo vieno išpardavimo iki kito išpardavimo. Mes turime sulaužyti šią išplitusią tradiciją! Mes susibūrėme į Sąjūdį tam, kad siekti ilgalaikių tikslų. Tik ilgalaikis, atkaklus ir nuoseklus liberalių vertybių gynimas ir įgyvendinimas yra vienintelis kelias į sėkmę. Mums ne pakeliui su vienadienės sėkmės ar paskutinio šanso ieškotojais.

Per 20 metų nepriklausomos valstybės mes vis dar neįgudome atskirti, kas politikoje tikra ir natūralu, o kas tik blizganti bižuterija. Liberalai šioje situacijoje turi išlikti nepajudinami mohikanai, atkakliai ir nuosekliai ginantis žmogaus pirmenybes prieš valstybę, individo - prieš kolektyvą, idėjas. Mes akivaizdžiai įsitikinome , kad Lietuvoje daugėja manančių, kad valdžia turi duoti, patarti, globoti. Ir politinis elitas, kokiam save sparnui bepriskirtų, ima tam pataikauti. Neturim teisės pataikauti, net jeigu didelės pagundos apimtų!

Šis kelias veda į klaidingą labirintą. Juo labiau politikai pataikauja populistiniams lūkesčiams, juo labiau jie klimpsta į neįgyvendinamų įsipareigojimų pelkę. O žmonės tik dar labiau nepasitiki neišsipildžiusiais pranašais.

Ir čia reikalingas tvirtas ir aiškus liberalų žodis. Kuo daugiau Lietuvoje bus išsilavinusių, savarankiškų, gebančių kurti savo gyvenimus žmonių, tuo greičiau iš to nepasitikėjimo rato mes išsivaduosime. Liberalų dėmesio centre turi būti studijuojantis, dirbantis, kuriantis, vaikus auginantis žmogus. Būtent jie yra pažangios, šiuolaikiškos visuomenės pagrindas. Būtent jie gali sukurti turtingą valstybę, gebančią pasirūpinti ir tais, kuriems pagalba iš tiesų reikalinga.

Liberalai niekada nesidairo atgal, jie žvelgia į priekį. Todėl mane kur kas labiau jaudina kodėl, pagal įvairias apklausas tik 5 proc. mūsų piliečių nori užsiimti verslu ir ketina pradėti verslininko karjerą per artimiausius metus. Įsitikinęs, kad tai yra taip ilgai valdžios puoselėtas išlaikytinių sindromas. Liberalų iššūkis situaciją radikaliai pakeisti. Receptas paprastas – reikia nulipti žmogui nuo galvos! Sudaryti sąlygas žmogaus iniciatyvai, padrąsinti jo norą kurti, savarankiškai galvoti. Tik tokia ekonomika bus gyvybinga, kuri remsis dirbančiu ir kuriančiu žmogumi. Kurioje vienas litas sumokėtas į valstybės biudžetą bus nepalyginamai vertingesnis už vieną litą išleistą iš biudžeto verslui kontroliuoti.

Liberalai privalo būti sveiko proto šaukliai! Deja, mūsų kolektyviniuose sprendimuose dažnai jo pasigendame. Sveikas protas yra laisvas protas. Nevaržomas stereotipų, neįkalintas dogmų, neužvaldytas išorinių įtakų. Tik laisvo proto žmogus pajėgus būti savarankiškasis atsakingas už savo poelgius. Matome vis naujus kolegų politikų bandymus tai paneigti. Valdžios bandymai teisės aktais suprojektuoti „teisingas“ šeimas yra smūgis žemiau juostos liberaliajai visuomenės daliai. Nuolatinis homofonijos, ksenofobijos apraiškos tapo Lietuvos viešojo gyvenimo norma. Kas, jei ne liberalai turi tarti tvirtą žodį už žmogaus apsisprendimo laisvę, už galimybę pačiam spręsti ir priimti atsakomybę už savo gyvenimą.

Kurdami liberaliomis vertybėmis pagrįsta demokratinę visuomenę turime matyti visumą. Mano įsitikinimu užtenka konkurencijos švietimo ir aukštojo mokslo sistemos, gyvybingos ir inovacijomis pagrįstos rinkos ekonomikos. Tam pirmiausia reikia pertvarkyti vis dar neefektyviai veikiančios sveikatos, socialinės apsaugos sistemos. Ir čia liberalai turi aiškią programą bei žmones gebančius ją įgyvendinti.

Negaliu užsisklęsti vien tik savo problemose.Esame ir turime būti aktyvūs tarptautinės bendruomenės nariai.Užklupę finansiniai sunkumai, ekonominiai rūpesčiai.Yra aiškus signalas, kad jau seniai laikas peržiūrėti Europos politikos prioritetus ir valdymo sąranga. Gremėzdiškas sprendimų priėmimas, neefektyvus kai kurių ūkio šakų finansavimas, per didelis atotrūkis tarp biurokratinių institucijų ir europiečių yra tos sritys, kurios reikalauja neatidėliotinų reformų.Toks nerangumas, kuris kol užsidėjo slides ir išėjo į kiemą paslidinėti, jau kaitino kaitri vasaros saulė...

Apie Liberalų Vienybę. Jau kurį laiką girdime raginimus Liberalams vienytis. Artėjant rinkimams tie balsai garsėja.Taip buvo prieš 2008 metų Seimo rinkimus, taip buvo ir prieš 2011 metų Savivaldybių rinkimus.Taip bus ir prieš artėjančius 2012 metų Seimo rinkimus. Mes juos girdime, mes neesame kurti. Vienijimosi ruporai apeliuoja į vieningos liberalų partijos visuomenės lūkestį. Ir tai suprantama. Stipri, vieninga liberalų partija tikrai turėtų didesnį politinį svorį. Visgi, kalbos apie liberalų vienybę visada turi tik vieną vektorių: mechaniškai sujunkime veikiančias partijas, padalinkime partijų elitui kėdutes ir taburetes ir reikalai eisis kaip iš pypkės!

Esu įsitikinęs, liberalai neišvengiamai bus vieningi. Ir tai įvyks tada, kai jie ims vienytis ne aplink partijas, o aplink idėjas. Pradėkime vienytis aplink bendras idėjas! Idėjų vienybę, gebėjimas jas realizuoti yra atsakingas politinės veiklos matas. Todėl kviečiu visus palaikančius liberalią idėją, burtis į atsakingą bendrą Sąjūdį, tam, kad studijuojantis, dirbantis, kuriantis, mylintis, vaiką auginantis žmogus galėtų Lietuvoje jaustis tvirtai ir žinotų, kad yra atstovaujamas!

Koks turėtų būti Liberalų sąjūdis:

 • Veikiantis, o ne pliurpiantis.
 • Atviras naujoms idėjoms ir žmonėms, o ne sektantiškas.
 • Toleruojantis kitokią mintį, o ne neigiantis.
 • Tiesą sakantis, o ne pataikaujantis.
 • Konkuruojantis savo viduje.
 • Nebijantis prisiimti atsakomybės, o ne besislapstantis.
 • Kuriantis ir išlaisvinantis žmogaus iniciatyvą, o ne griaunantis.
 • Džiazuojantis, o ne popsuojantis.

Visi iki vieno laikykimės šių paprastų, kaip pasaulis – priesaikų.Tai yra pagrindinė prielaida kuriant šiuolaikišką, atvirą, gebančią formuluoti ir įgyvendinti ambicingus tikslus ir įveikti iškylančius iššūkius XXI a. 

Skyriaus naujienos

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt