Pirmadienis, Gegužė 25, 2020
   
Tekstas

Daugiau dėmesio – fiziniam mokinių rengimui ir pilietiškumo ugdymui

Šiandien, spalio 19 d., Krašto apsaugos ministerijoje švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė bei sveikatos apsaugos ministras Raimundas Šukys pasirašė trijų ministerijų bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi ministerijos įsipareigoja bendradarbiauti inicijuojant ir įgyvendinant jaunuolių sveikatinimo, fizinio rengimo ir pilietiškumą ugdančius projektus, kurių tikslas yra ugdyti atsakingą vaikų ir jaunimo požiūrį į pilietines teises ir pareigas.

„Sutelkėme pajėgas prasmingiems darbams – kompleksinis požiūris į krašto gynybą papildo ugdymo proceso visumą, – sakė švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius. – Tikiuosi, kad mūsų visų indėlis padarys šią programą įdomią ir patrauklią jaunimui, ją pasirinks vis daugiau mokinių“.

Sveikatos apsaugos ministras R. Šukys išreiškė viltį, kad šis bendradarbiavimas pateisins lūkesčius – mokykloje bus ugdomas sveikas ir krašto apsaugai pasirengęs jaunimas.

Krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė padėkojo už politinę valią rengiant šią sutartį ir pabrėžė matanti gražią ir prasmingą bendro darbo ateitį valstybės ir jos piliečių labui. 

Švietimo ir mokslo ministerija, vykdydama sutartį, informuos bendrojo ugdymo mokyklas apie bendrai inicijuotus ir vykdomus projektus, susijusius su pilietiškumo ugdymu, jaunuolių sveikatinimu ir fiziniu rengimu. Taip pat inicijuos ir rengs projektus, skirtus jaunuolių sveikatinimui, fiziniam rengimui gerinti ir pilietiškumui ugdyti. Ministerija įsipareigoja inicijuoti naujų dalykų modulių programų rengimą. Šios programos bus susijusios su pilietiškumo ugdymu, jaunuolių sveikatinimu, fiziniu rengimu.

2011 m. pradžioje darbo grupė, sudaryta iš Švietimo ir mokslo, Krašto apsaugos bei Sveikatos apsaugos ministerijos specialistų, pasiūlė mokykloms kūno kultūros išplėstinio kurso krašto gynybos modulį (patvirtintas švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu). Siekiama, kad šią mokymo programą pasirinkę mokiniai susipažintų su krašto gynėjo fizinio pasirengimo reikalavimais ir vertybinėmis nuostatomis, ugdytųsi lyderio savybes, fizinę ištvermę, stiprintų sveikatą ir kt.

Rytoj, spalio 20 d., 16 val. Jurgio Dobkevičiaus vidurinėje mokykloje (V. Čepinskio g. 7, Kaunas) vyks šioje mokykloje įgyvendinamo krašto gynybos modulio parodomoji atvira pamoka, kurioje dalyvaus švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys.

Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinė mokykla yra pirmoji, įgyvendinanti šį modulį. Jis pradėtas nuo šių mokslo metų rugsėjo. 34 valandų (1 savaitinė pamoka) trukmės programa yra skirta 11 klasės mokiniams. Kaip pasirenkamąjį dalyką modulį pasirinko 9 merginos ir 10 vaikinų. 
Kol kas pamokas veda Lietuvos kariuomenės fizinio rengimo specialistai, tačiau numatyta, kad mokytojams, pageidaujantiems dirbti pagal modulį, bus sudarytos sąlygos įgyti reikiamą kvalifikaciją Lietuvos kariuomenės fizinio rengimo centruose.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt