Pirmadienis, Gegužė 25, 2020
   
Tekstas

Patikslinta valstybės lėšų studijoms grąžinimo tvarka bus palankesnė studentams

Atsižvelgiant į praktiką, patobulinta valstybės lėšų už studijas grąžinimo tvarka. Iki trejų metų pratęsiamas atsiskaitymo su valstybe terminas. Taip pat patikslinti atvejai, kuriais studentas atleidžiamas nuo finansinės atsakomybės, į jų sąrašą įtraukiant atvejį, kai išėjusieji akademinių atostogų nutraukia studijas dėl ligos ar vaikų auginimo.

Kiekvienas, nuo 2009 m. įstojęs į valstybės finansuojamą vietą universitete ar kolegijoje, gauna studijų krepšelį. Įgyvendinant Mokslo ir studijų įstatymą, Vyriausybės nutarimu numatyta, kas atsitinka, jei valstybės finansuojamas studentas nutraukia studijas. Grąžinti valstybės studijoms skirtas lėšas arba jų dalį turi studentai, pašalinti iš aukštosios mokyklos dėl nepažangumo. Taip pat asmenys, nutraukę studijas savo noru vėliau nei pirmąjį semestrą, jeigu laiku nebaigė semestro ir turi akademinių skolų.

Nuo valstybės lėšų už studijas grąžinimo atleidžiami neįgalieji ir asmenys, baigę semestrą nustatytu laiku ir be akademinių skolų bei nustatyta tvarka pranešę aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą.

Tikslinant tvarką apibrėžta, kad lėšų už studijas taip pat nereikia grąžinti studentams, kurie nusprendžia nutraukti studijas išėję akademinių atostogų dėl ligos ar gimdymo ir vaikų auginimo bei praneša aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą nepasibaigus akademinių atostogų terminui.

Lėšas už studijas valstybei reikia grąžinti per trejus metus, iki šiol tam buvo numatytas vienerių metų terminas.

Taip pat patikslintas aukštosios mokyklos informavimo terminas – apie sprendimą nutraukti studijas aukštajai mokyklai būtina pranešti iki naujo semestro pradžios. Iki šiol norint nutraukti studijas be finansinių pasekmių tai daryti reikėjo ne vėliau kaip iki semestro pradžios likus penkioms dienoms.

Kaip ir iki šiol, pašalinti iš aukštosios mokyklos ar nutraukę studijas savo noru asmenys turi grąžinti vieno semestro valstybės finansuojamos studijų kainos dydžio mokestį. Šis mokestis negali būti didesnis nei 30 bazinių socialinių išmokų (BSI) pirmajai studijų pakopai, 50 BSI – antrajai studijų pakopai ir pedagogų rengimo programoms, 70 BSI – trečiajai studijų pakopai ir rezidentūrai. Šiuo metu bazinė socialinė išmoka yra 130 litų. Lėšų grąžinimą administruoja Valstybinis studijų fondas.

Vyriausybės nutarimas keičiamas siekiant, kad lėšų už studijas grąžinimo tvarka būtų socialiai teisinga. Tvarka papildyta iš anksto nenumatytais atvejais, kurie paaiškėjo Valstybiniam studijų fondui taikant ją praktiškai.

Lėšų gražinimo tvarka galioja studentams, priimtiems į aukštąsias mokyklas nuo 2009–2010 mokslo metų ir vėliau.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt