Trečiadienis, Birželis 03, 2020
   
Tekstas

Pasirašytas Lietuvos ir Čekijos susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, jaunimo reikalų ir sporto srityse

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius ir J.E. Čekijos Respublikos ambasadorius Lietuvos Respublikoje Radek Pech pasirašė Lietuvos ir Čekijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, jaunimo reikalų ir sporto srityse.

„Ši sutartis – svarbus teisinis instrumentas plėtojant mokslo tarptautiškumą, akademinius mainus – kartu stiprinant mokslo jėgas prieš globalaus pasaulio iššūkius, – sako švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. – Sutartis sudaro pagrindą glaudžiau bendradarbiauti abiejų šalių žmonėms: studentams, mokslininkams, menininkams“.

Įgyvendinant susitarime numatytas nuostatas, atsiras daugiau galimybių organizuoti mokslo ir studijų institucijų studentų, dėstytojų, mokslininkų ir tyrėjų mainus, ypatingą dėmesį skiriant dėstytojų, mokytojų ir ekspertų mainams lietuvių kalbos bei literatūros ir čekų kalbos bei literatūros srityse. Taip pat skatinti valstybių kalbų ir kultūros kursų ir seminarų organizavimą, remiant lietuvių kalbos mokymą Čekijoje ir čekų kalbos mokymą Lietuvoje.

Susitarimas sudarys geresnes sąlygas remti mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (technologinės) plėtros srityse. Taip pat skatins bendrų mokslinių tyrimų projektų įgyvendinimą, keitimąsi mokslo bei technine informacija.

Tikimasi, kad programa prisidės prie tolesnio bendrų projektų bei programų rengimo ir įgyvendinimo: festivalių, pramoginių renginių, konkursų, parodų, knygų mugių organizavimo, grožinės ir negrožinės literatūros leidybos, muzikos, teatro, šokio, liaudies meno, taip pat renginių neprofesionalaus meno ir vaikų bei jaunimo meno veiklos, jaunimo reikalų ir sporto srityse.

Susitarime numatyta sudaryti išsamias bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, jaunimo reikalų ir sporto srityse programas ar protokolus, planuojant konkrečius renginius ir aptariant jų organizavimo bei finansavimo sąlygas.

Švietimo ir mokslo ministerija ir Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija bendradarbiauja nuo 1996 m., kai pirmąjį kartą buvo pasirašyta bendradarbiavimo programa. Pagal šią programą finansuojami dvišaliai akademiniai mainai. Kasmet juose aktyviai dalyvauja abiejų šalių pagrindinių ir magistrantūros studijų studentai, doktorantai, mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslininkai, tyrėjais,  vasaros kalbos ir kultūros kursų dalyviai.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt