Antradienis, Birželis 02, 2020
   
Tekstas

Lapkričio 17 d., ketvirtadienį, bus teikiamos mokslo premijos užsienyje gyvenantiems lietuviams.

Apdovanojimų ceremonija vyks 15 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje (Volano g. 2/7, Vilnius). Maloniai kviečiame dalyvauti.

Už tarptautinio lygio mokslo pasiekimus ir bendradarbiavimą su Lietuva šiemet apdovanojami trys užsienio lietuviai. Mokslo premijas gaus JAV gyvenantys edukologas Vytautas J. Černius, radiotechnikos inžinierius Arvydas Kliorė ir istorikas Saulius A. Sužiedėlis. Premijomis siekiama paskatinti užsienyje dirbančius lietuvių mokslininkus būti Lietuvos mokslo ambasadoriais ir su iškiliais lietuvių kilmės mokslininkais supažindinti Lietuvos visuomenę.

Edukologas, psichologas Vytautas J. Černius, Templ universiteto (Temple University) profesorius emeritas, apdovanojamas už indėlį plėtojant pedagoginę psichologiją ir mokslo pasiekimų sklaidą Lietuvoje.

Kalifornijos technologijos universiteto tyrėjas, radiotechnikos inžinierius dr. Arvydas Kliorė premijos nusipelnė už pasiekimus kosminės erdvės tyrimų srityje ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslininkais.

Istorikas, genocido tyrėjas Saulius A. Sužiedėlis, Milersvilio universiteto (Millersville University) profesorius emeritas, įvertintas už mokslo pasiekimų ir patirties sklaidą.

Švietimo ir mokslo ministerija iškiliausiems užsienyje gyvenantiems lietuviams mokslo premijas skiria jau penktus metus. Iki šiol premijas yra gavę penkiolika mokslininkų.

Premijų tikslas – skatinti išeivijos mokslininkus puoselėti lietuvybę ir siekti, kad jie garsintų Lietuvą, palaikytų glaudžius ryšius su Lietuvos mokslo bendruomene, aktyviai dalyvautų užsienio lietuvių bendruomenių veikloje. Mokslo premijos dydis – 13 tūkst. litų.

Apdovanojimų metu kiekvienas laureatas trumpai pristatys savo mokslinių interesų temas. Premijų laureatai savo pasiekimus visuomenei taip pat pristato skaitydami viešas paskaitas:

Prof. Saulius A. Sužiedėlio paskaita „Lietuviai, lenkai, žydai: Vilniaus karo verpetuose 1939-1945“ 
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 211 auditorija
Universiteto g. 7, Vilnius
2011 m. lapkričio 18d. Pradžia – 13 val.

Prof. Vytauto J. Černiaus paskaita „Žmogaus vystymosi kelias“
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji aula
Gimnazijos g. 7, Kaunas
2011 m. lapkričio 21 d. Pradžia – 16 val.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt