Pirmadienis, Gegužė 25, 2020
   
Tekstas

Lapkričio EP sesijoje: ekonominis valdymas, profesinė kvalifikacija, Europos paveldas

Šią savaitę europarlamentarai susirinko į eilinę plenarinę sesiją Strasbūre, kurioje toliau su ES institucijų vadovais diskutavo, kaip sustiprinti ES vaidmenį bendrijos ekonomikos koordinavime, aptarė ateinančių metų Europos Komisijos veiklos prioritetus, ruošėsi artėjančiai klimato kaitos konferencijai Pietų Afrikoje, pateikė pasiūlymų, kaip palengvinti kvalifikuotų specialistų įsidarbinimą ES, nusprendė įsteigti Europos paveldo ženklą, svarstė daugelį kitų klausimų. EP nariai trečiadienį taip pat sveikino kino kūrėjus iš Prancūzijos, laimėjusius 2011 m. Europos Parlamento LUX kino apdovanojimą už kino juostą „Kilimandžaro sniegynai“.

Ketvirtadienį Europos Parlamentas priėmė Užsienio reikalų komitete parengtą rezoliuciją, įvertinančią praėjusių metų vasarą pradėtų ES ir Gruzijos derybų dėl Asociacijos sutarties pažangą. Joje EP pateikia savo rekomendacijas ES Tarybai, Europos Komisijai bei Europos išorės veiksmų tarnybai, kuriose tikisi tolimesnių sklandžių derybų, ragina su šia šalimi plėtoti tolimesnius santykius žvelgiant į Gruziją kaip Europos valstybę, o Abchazijos ir Pietų Osetijos regionus pripažinti okupuotomis teritorijomis.


Po ES lyderių sprendimų – raginimai juos įgyvendinti

Kaip ir praėjusioje plenarinėje sesijoje, taip ir šį kartą europarlamentarai su ES Vadovų Tarybos pirmininku Herman Van Rompuy, Europos Komisijos pirmininku José Manuel Barroso bei eurogrupės pirmininku, Liuksemburgo premjeru Jean-Claude Juncker diskutavo apie ES vaidmenį stiprinant ekonomikos koordinavimą ir taip siekiant išbristi iš Bendriją kamuojančios krizės bei išvengti panašių grėsmių ateityje. Kitaip nei spalį, kuomet diskusijos su ES vadovais vyko iš karto po beveik visą naktį užtrukusio ES Vadovų tarybos susitikimo, kuriame pavyko pasiekti radikalių, tačiau būtinų ES ateičiai sprendimų, šį kartą europarlamentarai H. Van Rompuy bei J. M. Barroso jau ragino imtis realaus šių sprendimų įgyvendinimo.

Liberalų ir demokratų aljanso „Už Europą“ politinės grupės, kuriai priklauso Leonidas Donskis, lyderis Guy Verhofstad ragino žengti realų žingsnį link tikros ekonominės ir fiskalinės sąjungos sukūrimo.

„Eurozonos krizė pasiekė kritinį tašką, kur įmanomi net ir patys dramatiškiausi scenarijai. Kuo ilgiau atidėliosime ryžtingus veiksmus krizei spręsti, tuo brangesnių ir radikalesnių priemonių teks imtis ateityje“, - diskusijoje kalbėjo G. Verhofstad, kviesdamas formalizuoti ir įteisinti tuos sprendimus ir iniciatyvas, kurias priėmė Europos Vadovų Taryba spalio pabaigoje bei siūlydamas stiprinti Europos Komisijos vaidmenį priimant finansinio sektoriaus sprendimus.


Kvalifikuotiems darbuotojams – paprastesnės procedūros

Jau nuo 2009-ųjų Europos Sąjungoje galioja profesinių kvalifikacijų direktyva, užtikrinanti abipusį įvairių specialistų profesinės kvalifikacijos pripažinimą, taip siekiant kvalifikuotiems darbuotojams be kliūčių užsiimti profesine veikla užsienyje. Visgi, pripažinimo procedūra tebėra sudėtinga ir užima daug laiko, tad Europos Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas parengė pasiūlymus Europos Komisijai, kaip ši procesą palengvinti bei skatintų kvalifikuotų darbuotojų judumą. Rezoliuciją šia tema europarlamentarai patvirtino ketvirtadienį.

Tarp EP pasiūlymų - akademinę ir profesinę patirtį patvirtinančio savanoriško Europos profesinio pažymėjimo sukūrimas. Jis galėtų būti naudinga priemonė skatinant kai kurių specialistų judumą bei supaprastinant administracines procedūras. Taip pat europarlamentarai ragina Europos Komisiją koordinuoti įvairius šiuo metu prieinamus informacijos apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą šaltinius bei sujungti juos su portalu „Jūsų Europa“. Šiame portale siekiama specialistams suteikti galimybę gauti aktualią informaciją apie pripažinimo procesą, administracinę informaciją apie kompetentingas institucijas, profesines organizacijas ir dokumentus, kuriuos reikia pateikti, taip pat juos įkelti, atsispausdinti savo profesinį pažymėjimą ir t.t. 
 
Įsteigtas Europos paveldo ženklas

Netrukus po ES šalis keliaujantys turistai galės žvalgytis naujo ženklo, žyminčio vietas, turinčias didelę reikšmę Europos tapatumui, palikimui ir istorijai. Trečiadienį europarlamentarai priėmė sprendimą įvesti Europos paveldo ženklą, kuris bus suteikiamas objektams, suvaidinusiems ypatingai svarbų vaidmenį Europos istorijoje. Naujuoju ženklu galės būti žymimi paminklai, miesto vietovės, kultūriniai kraštovaizdžiai, atmintinos vietos, su tam tikra vieta susijęs nematerialus paveldas. 
Dalyvavimas Europos paveldo ženklo programoje bus savanoriškas, tačiau dalyvaujančios valstybės narės turės laikytis aiškių bendrų kriterijų. Atrenkant objektus bus atsižvelgiama ne tik į estetines savybes, bet ir simbolinę reikšmę Europos integracijai. Ženklas bus suteikiamas tik svarbiausioms paveldo vietoms. Europos paveldo ženklas siejamas visų pirma ne su objekto išsaugojimu, o su jo kuriama pridėtine verte: veikla, kuria galima užsiimti atitinkamose vietose, ir su jų švietimo matmeniu, ypač jei jis svarbus jaunimui lavinti.
Pasak Europos Parlamento „Facebook“ puslapio surengtos diskusijos dalyvių, į šį ženklą galėtų pretenduoti Šengeno miestelis, Gdansko laivų statykla, kur susikūrė „Solidarumo“ judėjimas, Baltijos kelias ir kitos atmintinos vietos. 
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt