Antradienis, Birželis 02, 2020
   
Tekstas

D.Pūras. Kūdikių namai – ar ilgai dar prioritetine tvarka finansuosime absurdiškas paslaugas

Vaiko teisių kontrolierės įstaiga atliko tyrimą, kuris atskleidė kūdikių namų teikiamų paslaugų absurdiškumą. Nors absoliuti dauguma ten patenkančių kūdikių yra sveiki (paprasčiau paaiškinant, tai yra pamestinukai), jų  taip vadinamas gydymas ten kainuoja  virš 3000 Lt per mėnesį.   Vieni iš  penkių kūdikių namų  dėka sveikatos reformos turėjo laimę pavirsti universiteto ligoninės dalimi, turbūt todėl ten vieno  vaiko buvimas  dvigubai pabrangsta ir jau kainuoja 6 tūkst. litų per mėnesį mokesčių mokėtojų pinigų.

Bet tai dar tik absurdo pradžia. Visa tai Lietuvoje vyksta, pasauliui jau seniai suvokus, kad sveikas kūdikis išgyvenęs valdiškoje įstaigoje ilgiau kaip trejetą mėnesių, tampa nesveiku – jo raidoje ir jo smegenų struktūrose įvyksta negrįžtami pakitimai, kurie visam gyvenimui palieka pasekmes šio vaiko kognityvinėje, emocinėje ir socialinėje raidoje. Būtent todėl dauguma valstybių atsisakė kūdikių namų ir lėšas skyrė ne jiems, o tam kad būtų stiprinamas biologinių šeimų gebėjimas tinkamai auginti vaikus, o jei tai nepavyktų, kad valstybė kiekvienam vaikui surastų tinkamai parengtą kitą šeimą. Taip pasaulyje ir ypač Europoje suprantama šeimos politika ir jos atsakingas vykdymą. Žinia, kad Lietuva su šeimos politika yra pasukusi kitokiu keliu, matyt,  todėl ir kūdikių namai lieka itin globojamomis įstaigomis.

Dauguma naujųjų Europos Sąjungos valstybių ryžtingai ėmėsi  spręsti kūdikių namų uždarymo problemą ir investuoti į minėtas alternatyvas. Tokiais politiniais sprendimas mus lenkia ne tik Estija, Lenkija ar Slovakija, bet jau ir Bulgarija bei Rumunija. Ten, pavyzdžiui, suvokta, kad  nei valstybės biudžeto, nei juo labiau ES struktūrinių fondų negalima skirti kūdikių namams ir kitoms internatinėms įstaigoms, nes taip tik įtvirtintume stigmos, bejėgiškumo ir socialinės atskirties kultūrą. Tiek Lietuvoje ES fondai liejasi laisva į šias įstaigas, kartojant kad „čia Lietuva“.

Kliūtys permainoms Lietuvoje seniau išaiškintos,  Vyriausybei ir ministerijoms seniai rekomenduota ką ir kaip reikia daryti. Deja, sistema lieka prie senųjų vertybių – investavimo į kuo brangesnes biomedicinines technologijas ir nevykusį moralizavimą  nuo kurio šeimoms ir vaikams geriau  nėra geriau. Geriau tik kūdikių  namams, kurių veiklą reguliuojanti Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybė  iki šiol  nesuvokė kad šiose įstaigose už didelius pinigus sargdinami vaikai ir pažeidžiama jų teisė  sveikai vystytis.

Ką liberalai galėtų padaryti? Garsiai kalbėti apie šią  Lietuvos sveikatos ir socialines politikos nesėkmę (ypač Seimo frakcijos lygyje). Ir burti kritinę masę sveikų jėgų, kurios sustabdytu pragaištingą investavimą į tokias įstaigas bei žalingas jų paslaugas.

 

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt