Sekmadienis, Liepa 12, 2020
   
Tekstas

Pagalba ir parama vaikams bei šeimai savivaldybėse bus teikiama koordinuotai

Mažus vaikus auginančiai šeimai, kuri nori gauti savivaldybių įstaigų teikiamas švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros ir kitokias paslaugas, nebereikės vaikščioti nuo vieno specialisto prie kito, iš įvairių įstaigų rinkti dokumentus. Siekiama, kad visa ši pagalba savivaldybėje būtų koordinuota. Šeima, auginanti ikimokyklinio amžiaus vaikus, švietimo pagalbos specialistų, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugas galės gauti kompleksiškai, t. y. jas teikiančių specialistų veikla tarpusavyje bus suderinta. Tai įteisina naujas švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus, socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko bei sveikatos apsaugos ministro Raimondo Šukio pasirašytas įsakymas „Dėl kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“.        

Koordinuotos, kompleksiškai teikiamos pagalbos tikslas – užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ir padėti tėvams stiprinti tėvystės bei socialinius įgūdžius.

Apraše numatyta, kad kompleksinės pagalbos teikimą savivaldybėje koordinuos ir apie tai vietos bendruomenę informuos savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius. Tėvai, pageidaujantys gauti socialinę paramą, švietimo ar kitokią pagalbą, teiks prašymą savivaldybės administracijai. Savivaldybės paskirtas koordinatorius, per mėnesį surinkęs trūkstamus dokumentus, kartu su prašymu juos perduos Savivaldybės vaiko gerovės komisijai.

Koordinatorius taip pat rinks informaciją ir apie tai, kokios pagalbos ir kam konkrečiai savivaldybėje reikia. Kokia pagalba būtina vienam ar kitam vaikui ar šeimai, koordinatoriui galės pranešti ne tik tėvai, bet ir Vaiko teisių tarnyba ar savivaldybės, seniūnijos socialiniai darbuotojai.

Šiuo metu darbo grupė, sudaryta iš savivaldybių specialistų, universitetų mokslininkų, baigia rengti rekomendacinio pobūdžio dokumentų paketą, skirtą savivaldybių administracijoms. Pakete – ikimokyklinio ugdymo paslaugų planavimo savivaldybėse metodika, teisės aktų pavyzdžiai, metodinė medžiaga kompleksinei pagalbai teikti ir kt.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt