Pirmadienis, Liepa 06, 2020
   
Tekstas

Trumpoji EP sesija: biudžetas, Ukraina, europarlamentarų elgesio kodeksas

Trečiadienį ir ketvirtadienį Briuselyje vykusioje Europos Parlamento trumpojoje sesijoje buvo priimtas vienas svarbiausių metinių EP sprendimų – po mėnesį užtrukusios taikinimo procedūros pavykus su ES Taryba pasiekti kompromisą dėl biudžeto asignavimų, europarlamentarai patvirtino 2012-ųjų ES biudžetą. Iš karto po balsavimo biudžeto dokumentas buvo iškilmingai pasirašytas plenarinės sesijos salėje.

Europarlamentarai taip pat uždegė žalią šviesą Kroatijos narystei Europos Sąjungoje, derybos dėl kurios baigtos šių metų vasarą. Po ketvirtadienį Europos Parlamente įvykusio balsavimo dėl Kroatijos narystės atvertas kelias stojimo sutarties pasirašymui bei jos ratifikavimui visose 27 ES narėse. Planuojama, kad Kroatija 28-ąją ES nare taps jau 2013 metų liepos 1 dieną.

Europarlamentarai taip pat nusprendė neginti Viktoro Uspaskich teisinės neliečiamybės. Už tokį sprendimą balsavo ir europarlamentaras Leonidas Donskis, nepalaikydamas savo frakcijos Liberalų ir demokratų aljanso „Už Europą“ (ALDE) pozicijos.

Tarp kitų plenarinės sesijos klausimų: pasirengimas gruodžio 8-9 dienomis vyksiančiai Europos Vadovų Tarybai, Europos centrinio banko metinės ataskaitos svarstymas, ES kova su ŽIV/AIDS, ekonominės politikos koordinavimo priemonė „Europos semestras“, ES ir Ukrainos santykiai, EP narių elgesio kodeksas ir kt.

ES ir Ukrainos santykiai – kryžkelėje?

Artėjant gruodžio 19 dienai įvyksiančiam ES ir Ukrainos viršūnių susitikimui, europarlamentarai ES Tarybai, Komisijai bei Europos išorės veiksmų tarnybai pateikė savo rekomendacijas dėl vis atidėliojamo ES ir Ukrainos derybų dėl asociacijos susitarimo užbaigimo.

Europarlamentarai priimtoje rezoliucijoje teigia, kad dabartinė Ukrainos politinė tikrovė – ypač pilietinių laisvių ir įstatymo viršenybės srityse – skiriasi nuo to, kas numatyta ES ir Ukrainos asociacijos susitarime, dėl kurio šiuo metu deramasi. Tarp tokią situaciją lėmusių priežasčių minimas laisvės atėmimo nuosprendis buvusiai premjerei Julijai Tymošenko ir kitų ministrų teismo procesai, kurie sukėlė didelį susirūpinimą ES ir, daugelio nuomone, laikytini arba keršto akcija, arba dalimi mėginimo nuteisti ir įkalinti opozicijos narius siekiant užkirsti jiems kelią dalyvauti kitų metų parlamento rinkimuose ir 2015 m. prezidento rinkimuose.

Ragindami siekti, kad ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas būtų pasirašytas per pirmąjį 2012 m. pusmetį, europarlamentarai pabrėžia būtinybę skirti naują neseniai atidėto susitikimo su Prezidentu V. Janukovyčiumi datą tam, kad būtų greičiau išspręsti rimti Ukrainos Vyriausybei pateikti susirūpinimą keliantys klausimai ir atkurtas konstruktyvus dialogas, kurio pagrindu galėtų būti parafuotas asociacijos susitarimas. Tačiau europarlamentarai siūlo parengti ir galimą viso asociacijos susitarimo laikino sustabdymo mechanizmą, jei būtų nepaisoma susitarime išdėstytų pagrindinių principų, o Ukrainos Vyriausybę ragina užtikrinti, kad Julijai Tymošenko ir kitiems opozicijos vadovams būtų leista pasinaudoti teise visapusiškai dalyvauti politiniame procese.

EP narių elgesio kodeksas – griežčiausias Europoje

Šioje plenarinėje sesijoje europarlamentarai taip pat patvirtino Konstitucinių reikalų komiteto parengtas naujas EP narių elgesio taisykles, kurios, anot šio dokumento pagrindinio rengėjo, Italijos europarlamentaro Carlo Casini, yra pačios griežčiausios iš visų ES šalių narių parlamentų analogiškų kodeksų.

Naujasis kodeksas draudžia gauti išmoką arba kitokį atlygį mainais už įtaką EP sprendimams. EP nariai taip pat turės pateikti aiškias deklaracijas apie savo apmokamą veiklą už EP ribų bei kitą veiklą, dėl kurios gali kilti interesų konfliktas. Europarlamentarai turės viešai internete paskelbti apie bet kokią savo profesinę veiklą per trejus metus iki EP rinkimų, taip pat apie narystę bendrovių, asociacijų ar nevyriausybinių organizacijų valdybose. Jie taip pat turės viešai paskelbti apie bet kokią savo veiklą kadencijos metu, įskaitant publikacijas, paskaitas ir eksperto patarimus, jei iš jos uždirba daugiau kaip 5 tūkst. eurų per metus. Bet kokio pobūdžio finansinė parama ir finansiniai interesai, kurie gali sukelti interesų konfliktą, taip pat turės būti paviešinti.

Jei europarlamentaras gaus dovaną ar panašios naudos už daugiau negu 150 eurų, jis turės jos atsisakyti, o jei dovaną gavo oficialiai atstovaudamas Europos Parlamentui – turės perduoti ją EP pirmininkui.

Pažeidusiam šį kodeksą europarlamentarui gresia sankcijos. Tai gali būti papeikimas, dienpinigių nemokėjimas iki 10 dienų, laikinas veikos EP sustabdymas iki 10 dienų (paliekant balsavimo teisę), taip pat EP pranešėjo ar kitų renkamų postų netekimas. EP narių elgesio kodeksas įsigalios 2012 m. sausio 1 d.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt