Sekmadienis, Sausis 19, 2020
   
Tekstas

Metų pokyčiai įgyvendinant žingsnius efektyvumo link

Treti šios Vyriausybės kadencijos metai Teisingumo ministerijos veikloje pažymėti pokyčiais kuriant geresnes sąlygas verslui, modernizuojant teismų veiklą bei mažinant jų darbo krūvį, pertvarkant įkalinimo įstaigų sistemos veiklą, mažinant biurokratizmo bei diegiant pagarbos žmogui ir atvirumo standartą.

Teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus teigimu, nepaisant to, kad dar nemažai dalykų yra pakeliui (laukia Vyriausybės ar Seimo pritarimo) ar dar tik rengiami, džiugu, jog įgyvendinant šių metų veiklos prioritetus pavyko pasiekti svarbių pokyčių.

„Šiemet teismų veikloje atvertos galimybės plačiau naudoti informacines technologijas, kurios leis daugumą procesų supaprastinti, teisėjams greičiau spręsti tipines bylas ir daugiau dėmesio skirti sudėtingiems ginčams, užtikrinti pagarbų žmogui teismo procesą. Greta to įdiegta daugiau skaidrumo ir efektyvumo įkalinimo įstaigų sistemoje, stipriai pasistūmėta keičiant verslo priežiūros darbo principus, supaprastinant verslo steigimo procedūras, naikinant biurokratines procedūras ir kt.“, - sako teisingumo ministras Remigijus Šimašius.

Įgyvendinti pokyčius teismų sistemoje leido priimti Civilinio proceso kodekso pakeitimai, kuriais panaikintos galimybės vilkinti viešųjų pirkimų bylas, numatyta pareiga garso įrašymo įranga protokoluoti visus teismo posėdžius, taip pat skelbti kvietimus atvykti į teismą tik internetu. Kartu sudarytos galimybės susirašinėjimą tarp teismo ir bylos šalių vykdyti elektroninėmis priemonėmis, paprasčiau, pigiau ir greičiau nagrinėti tipines bylas, pvz., dėl laiku nesumokėtų mokesčių. Žmonėms parengti suprantami teismui teikiamų dokumentų šablonai bei numatyta, kad teismai nebegalės atsisakyti priimti dokumentų dėl formalių trūkumų.

Itin pasiteisino tvarka, leidžianti pirmą kartą padariusiam administracinės teisės pažeidimą asmeniui sumokėti pusę baudos. Tai ne tik patogus ir pagarbus būdas nepiktybiniams pažeidėjams „susitaikyti“ su valstybe, bet ir puiki priemonė mažinanti teismų darbo krūvius.

Gerinant verslo sąlygas, įdiegti nauji verslo priežiūros standartai. Verslo priežiūros institucijos savo veiklą styguoja taip, kad pirmiausia būtų stebimi svarbiausi dalykai, kurie gali sukelti pavojų žmogui ar aplinkai, o ne kabinėjamasi prie smulkmenų ir trukdoma verslui dirbti. Smulkiam verslui aktualiausiose srityse jau privalu patikrinimus atlikti naudojant aiškius klausimynus, pagal kuriuos ir verslui, ir inspektoriui aišku kokie reikalavimai yra svarbiausi. Didžiausios verslo priežiūros institucijos taip pat įsipareigojo pirmaisiais verslo metais verslininkus pirmiausia konsultuoti, o ne bausti, stengtis šį principą taikyti ir ne pirmamečiams verslininkams bei laikytis vieningos konsultavimo praktikos.

Verslo aplinkos gerinimui įtakos turės ir sudarytos galimybės patogiai elektroniniu būdu steigti bendroves, viešąsias įstaigas, asociacijas, individualias įmones, taip pat paprasčiau internetu keisti jų duomenis registruose.

Pradėtas įkalinimo įstaigų pertvarkos procesas. 7 laisvės atėmimo įstaigos reorganizuotos į 3, taip siekiant sumažinti jų veiklos sąnaudas ir didinti veiklos efektyvumą. Patvirtintas Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo iškėlimo į Pravieniškes bandomajam viešos ir privačios partnerystės projektas ir taip duotas startas visai numatomai įkalinimo įstaigų pertvarkai. Iš viso ketinama pastatyti 4 naujas laisvės atėmimo įstaigas Klaipėdoje, Šiauliuose, Vilniuje ir Panevėžyje bei rekonstruoti 6 esamas laisvės atėmimo įstaigas. Šiemet taip pat perrikiuota įkalinimo įstaigų vadovybė, kuri savo darbą grindžia siekdama daugiau dėmesio skirti darbui su nuteistaisiais, kad šie išėję nebenorėtų nusikalsti.

Teisingumo ministro teigimu, reikalingi pokyčiai, numatyti Vyriausybės programoje, šiose ir kitose ministerijos kuruojamose srityse bus įgyvendinami ir toliau.  „Artimiausiu metu tikimės, kad pavyks sulaukti Seime pritarimo Probacijos įstatymo paketui, kur įtvirtinti siūlymai leisti naudoti elektronines priemones prižiūrint į laisvę išeinančius nuteistuosius, pakeisti tvarką taip, kad lygtinai galėtų išeiti tik nepavojingi asmenys. Ne mažiau svarbu, kad galėtume dar labiau atverti valdžios sprendimų priėmimo procesą. Priėmus mūsų parengtas Teisėkūros įstatymo pataisas visuomenė matytų visą įstatymų kūrimo procesą - nuo idėjos iki teisės akto priėmimo - internete“, - sako R. Šimašius.

Patvirtinimo laukia ir Administracinių nusižengimų kodekso projektas, kuriuo siūloma įtvirtinti pirmiausia į asmenų elgesio keitimą, o ne represines priemones orientuotas nuobaudas: visiškai atsisakyti arešto bausmės už administracinius pažeidimus, įtvirtinti daugiau galimybių skirti viešuosius darbus, įvesti galimybę asmenims kaip bausmę skirti išklausyti auklėjamuosius kursus, sudaryti galimybes plačiau taikyti nuostatą sumokėti pusę baudos nepiktybiškai prasižengus pirmą kartą.

Korupcijos prevencijos srityje šiemet parengta ir įgyvendinama Nacionalinė kovos su korupcija programa, kurioje per 4 metus numatyta imtis visos eilės korupcijos naikinimo priemonių devyniose pagrindinėse srityse. Jau įtvirtinta paprastesnė žemės paėmimo visuomenės reikmėms tvarka, taip pat parengti įstatymų projektai skatinantys netoleruoti korupcijos ir geriau užtikrinti pranešėjų apsaugą, taip pat pateikti pasiūlymai įstatymuose įtvirtinti pareigą visoms institucijoms nurodyti kokie asmenys tiksliai dalyvauja priimant valdžios sprendimus ir kt.

Išsamiau su šiemet ir anksčiau nuveiktais darbais galima susipažinti Teisingumo ministerijos interneto tinklapyje. 
 


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt