Penktadienis, Vasaris 28, 2020
   
Tekstas

L. Donskio darbotvarkėje – Centrinės Azijos problematika

Buvusių sovietinės priespaudos šalių, tarp jų Centrinės Azijos valstybių – Kazachstano, Turkmėnistano, Uzbekistano, Kirgizijos ir Tadžikistano – problematika ir galima ES pagalba joms nuolatos išlieka vienu iš Leonido Donskio veiklos Europos Parlamente prioritetų. Praėjusią savaitę plenarinėje sesijoje EP nariai balsavo už dokumentą dėl Centrinės Azijos strategijos, kuriame įtraukti Leonido Donskio pasiūlymai, europarlamentaras atkreipia dėmesį į Centrinės Azijos klausimus ir kitomis priemonėmis.

Praėjusį ketvirtadienį Europos Parlamentas priėmė Užsienio reikalų komiteto parengtą pranešimą dėl ES Centrinės Azijos strategijos, kuriame pateikia savo pastabas ir pasiūlymus dėl 2007 m. priimto dokumento įgyvendinimo ir reikalingų pokyčių. Nuomones šiam pranešimui jo rengimo metu pateikė ir Vystymosi komitetas, kuriame dirba Leonidas Donskis. Europarlamentaras dokumento rengėjams rekomendavo į jo tekstą įtraukti punktą, primenantį, kad įgyvendindama savo vystymosi politiką ES neturėtų pamiršti vidutinių pajamų šalių, tarp jų ir Centrinės Azijos.

„Su vystymusi susijusios veiklos objektu dažnai tampa mažiausiai išsivysčiusios šalys, o Centrinės Azijos regiono valstybės ignoruojamos, ypač kai dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės mažinamos paramos vystymuisi lėšos“, - sakoma L. Donskio pateiktame pasiūlyme, kuris vėliau buvo įtrauktas į pagrindinį dokumento tekstą ir patvirtintas plenarinėje sesijoje.

Pakankamai dėmesio skirti ne tik tradicinėms pagalbos gavėjoms – skurdžiausioms Afrikos žemyno šalims, bet ir nuo didelių tiek ekonominių, tiek demokratijos problemų kenčiančioms Centrinės Azijos šalims Leonidas Donskis ragino ir 2010-aisias, kuomet dirbo savo frakcijos Liberalų ir demokratų aljanso „Už Europą“ (ALDE) šešėliniu pranešėju rengiant EP pranešimą dėl pažangos įgyvendinant JT Tūkstantmečio vystymosi tikslus. Apie šias šalis pagrindinės pagalbos donorės turi palyginti mažai informacijos, nors politiniai režimai, pavyzdžiui, Uzbekistane ar Turkmėnistane, yra ne mažiau represiniai nei kai kuriose Afrikos šalyse.

„Esame natūraliai jautresni kai kurioms pasaulio valstybėms, kurių politinis likimas mums yra atpažįstamas – tai likimas, kokį joms lėmė jų istorija ir buvimas Sovietų Sąjungos sudėtyje. Problemos tose šalyse yra ne tik skurdas, kurį bene dažniausia akcentuoja vakariečiai, bet ir priverstinis vaikų darbas, smurtas prieš moteris, nesaugumo jausmas“, - tuomet kalbėjo L. Donskis.

Tai, kad senųjų ES šalių politikai jautriau reaguoja į kolonijinės praeities valstybių, dažniausiai Afrikos šalių, likimus, galima įsitikinti stebint ne vieno EP dokumento rengimo ar priėmimo procesą. Štai ir praėjusią savaitę pranešimo dėl Centrinės Azijos europarlamentarai pakankamų skaičiumi parašų neparėmė ALDE frakcijos narės Sofia Alfano pasiūlymo į dokumento tekstą įtraukti punkto dėl įtemptos situacijos Mangystau srityje Vakarų Kazachstane, kur jau apie metus vyksta neramumai dėl darbo sąlygų bei atleidimų naftos gavybos įmonėse bei represijų prieš protestuojančius darbininkus. Tai, kad toks punktas EP praėjusią savaitę priimtame dokumente būtų buvęs itin savalaikis, įrodo tai, kad jau kitą dieną Žanaozeno mieste kilo dideli susirėmimai tarp policijos bei atleistų naftos pramonės darbininkų, kurių metu buvo panaudoti šaunamieji ginklai bei žuvo mažiausiai 11, o neoficialiais duomenis – dešimtys – žmonių.

Europarlamentaras Leonidas Donskis į ES politikos darbotvarkę įtraukti daugiau postsovietinio likimo šalių, tame tarpe ir Centrinės Azijos, problematikos siekia ir kitokiomis EP nariams prieinamomis priemonėmis: užduoda klausimus ES komisarams, kreipiasi laiškais, pasirašo nevyriausybinių organizacijų inicijuojamas peticijas. Bendradarbiaudami su Tarptautine kovos su vergija kampanija, Europos Parlamento nariai Catherine Bearder, Leonidas Donskis ir kiti jau ne sykį kėlė klausimą dėl vaikų darbo Uzbekistane; prieš Lietuvai pradedant pirmininkauti ESBO (Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai)  Leonidas Donskis kreipėsi į šalies vadovus, ragindamas atkreipti dėmesį į sąžinės kalinių atvejus Centrinėje Azijoje. 

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt