Pirmadienis, Liepa 06, 2020
   
Tekstas

Parengtos rekomendacijos dėl dėstytojų darbo krūvio sandaros

Švietimo ir mokslo ministras patvirtino visoms šalies aukštosioms mokykloms bendras rekomendacijas dėl dėstytojų darbo laiko trukmės ir krūvio sandaros. Rekomendacijose apibrėžtos į etatinio darbo krūvį įeinančios veiklos, nustatytas kontaktinių ir nekontaktinių valandų santykis.

Dokumente įvardijama, kad aukštųjų mokyklų dėstytojų etatinio darbo krūvį sudaro kontaktinio darbo su studentais ir nekontaktinio darbo valandos, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros vykdymas, mokslinės veiklos viešinimas bei populiarinimas, taip pat kvalifikacijos tobulinimas ir organizacinis darbas. Detalizuota kontaktinėms ir nekontaktinėms valandoms priskiriama dėstytojų veikla.

Rekomendacijose numatyta, kad dėstytojo kontaktinio darbo su studentais valandos turėtų užimti ne daugiau kaip 50 procentų viso dėstytojo darbo laiko atskirose aukštosiose mokyklose.

„Iniciatyva rengti rekomendacijas buvo iškelta nurodant problemą, kad aukštosios mokyklos skirtingai supranta, kokias veiklas privalo atlikti dėstytojas. Neretai dėstytojai ir aukštosios mokyklos gana vienpusiškai suvokia dėstytojo pareigas kaip vien paskaitų skaitymą, studentų konsultavimą bei mokslinę veiklą. Tačiau akivaizdu, kad šiandien dėstytojai nemažai laiko skiria organizuodami patį studijų procesą, atnaujindami studijų programas, bendradarbiaudami su socialiniais partneriais, rengdami vadovėlius, projektų paraiškas bei darydami kitus darbus. Nemažai šių darbų paprasčiausiai nėra įskaičiuojami į dėstytojo darbo krūvį, o tai gali sukelti įtampas tarp dėstytojų ir administracijos darbuotojų“, - sakė švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė.

Rekomendacijos dėl aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko trukmės ir krūvio sandaros parengtos norint padėti aukštosioms mokyklos nusistatyti vienodus dėstytojų darbo krūvio sudarymo mechanizmus, sumažinti kontaktinių valandų skirtumus tarp skirtingų mokyklų dėstytojų, išspręsti kitus darbo krūvio pasiskirstymo netolygumus.

Rekomendacijose dėstytojų veiklos apibrėžiamos remiantis nuostata, kad aukštosios mokyklos dėstytojo darbo laiko trukmė paprastai yra ne ilgesnė nei 36 valandos per savaitę. Dėstytojo darbo valandų skaičių per metus aukštoji mokykla kasmet apskaičiuoja vadovaudamasi Vyriausybės patvirtinta Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarka.

Dokumentą rengė ministro įsakymu praėjusių metų pradžioje sudaryta darbo grupė. Iniciatyvą parengti tokias rekomendacijas Trišalėje taryboje buvo iškėlusi Aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų asociacija. Darbo grupėje be aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų atstovų dirbo Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos, ministerijos, aukštųjų mokyklų atstovai. Rekomendacijų projektas rudenį buvo pateiktas svarstyti aukštosioms mokykloms, taisytas atsižvelgiant į gautus siūlymus.

Rekomendacijas dėl aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko trukmės ir krūvio sandaros galima rasti ministerijos internetinėje svetainėje.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt