Pirmadienis, Gegužė 25, 2020
   
Tekstas

Daiva Juodelienė - labiausiai Panevėžio regiono jaunimui nusipelnęs žmogus 2011

Panevėžio liberalus jaunimas, vykdydamas programą "Kurkime Panevėžio ateitį dabar", nusprendė įvertinti ir jau kuriančius ateitį - remiančius jaunimą. Remti galima įvairiais būdais, o PLJ valdyba nustatė aiškius principus, ką galime laikyti tikrai nusipelniusiu.

Savo kandidatus regiono bendruomenė galėjo siūlyti internetinėje apklausoje. Labiausiai Panevėžio regiono jaunimui nusipelniusiu žmogumi pripažinti buvo siūlomi rimti kandidatai, iš kurių pasirinkti geriausią PLJ valdybai nebuvo lengva.

Organizuodamas šiuos rinkimus PLJ surengė rimtą atranką. Kas turi gauti šį garbingą titulą sprendė PLJ valdyba iš pasiūlytų kandidatų, remdamasi aiškiais kriterijais: ne pinigais, o darbais pelnoma pagarba; renkamas žmogus, kuris iš savęs daug atiduoda, mažai ima, o jo darbai grįsti ne iš tautos suteiktos atsakomybės (t.y. jaunimu rūpinosi ne todėl, kad tokias pareigas politikoje gavo, o pats tokią veiklą prisiėmė); jo darbai realūs ir daromi paties kandidato iniciatyva; jaunimo labui kandidatas daugiausiai nuveikė šiais metais. Visuomenė ir PLJ valdyba, kaip rimčiausius kandidatus įvertino buvusį Panevėžio miesto vicemerą Gintarą Šileikį, jaunimo reikalų tarybos pirmininką Sigitą Čingą. Tarp siūlomų kandidatų buvo ir Panevėžio liberalaus jaunimo pirmininkas Haroldas Maselis. Tačiau visus keltus kriterijus atitiko tik vienas kandidatas. Taigi, labiausiai Panevėžio regiono jaunimui nusipelniusiu žmogumi išrinkta Dembavos bendruomenės valdybos pirmininkė, liberalų sąjūdžio Panevėžio rajono skyriaus sekretorė Daiva Juodelienė.

Kodėl Daiva Juodelienė? Ši moteris nėra niekaip tiesiogiai susijusi su jaunimo politikos įgyvendinimu, negauna jokio atlygio už jaunimo darbuotojos veiklą (t.y. rūpinimasis jaunimo reikalais nėra tiesioginė šio žmogaus veikla ir darbas). Daiva Juodelienė rūpinosi rajono jaunimo veiklumu, iniciatyvumu. Ji subūrė Dembavos jaunimą, kuris vėliau prisijungė prie Panevėžio liberalaus jaunimo kūrimo iniciatyvos. Daiva, tapusi Dembavos bendruomenės vadove, skiria didelį dėmesį jaunimo neformalaus ugdymo Dembavoje plėtrai: dalyvauja tarptautiniuose projektuose (mokymuose), skatina jaunimą kalbėti su palankiais partneriais apie jiems aktualias problemas, nukreipdama juos tinkama kryptimi. Šios moters veikla nėra tik lokali, ką, beje, PLJ valdyba mano esant tik privalumu, ji talkina jaunimui ir mieste, kalbėdama su politikais ir verslininkais. Panevėžio liberalus jaunimas taip pat yra labai dėkingas Daivai už ne kartą vykdytą kryptingą tarpininkavimą, ieškant partnerių.

Tarp nusipelniusių Panevėžio regiono jaunimui būtina įvardinti ir: Panevėžio vyskupijos jaunimo centro direktorę Robertą Daubaraitę, Panevėžio miesto merą Vitalijų Satkevičių, Panevėžio rajono tarybos narį Joną Katiną, Panevėžio miesto tarybos narę Zitą Kukuraitienę, Panevėžio miesto tarybos narį (jauniausią) Martiną Brazauską, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorę Danutę Kriščiūnienę, Panevėžio mokslo ir technologijų parko direktorių Saulių Zaurą, dailės mokytoją Tomą Rudoką.

Labiausiai Panevėžio regiono jaunimui nusipelnęs žmogus bus apdovanotas PLJ Sueigoje, 2011 m. sausio 6 d. Panevėžio mokslo ir technologijų parke. Šioje sueigoje bus renkamas ir naujas PLJ pirmininkas, valdyba, tvirtinami dokumentų pakitimai, priimamos naujos pozicijos (viena jų - dėl LR Seimo rinkimų), apdovanojamas "kiečiausias" PLJ narys.

Panevėžio liberalaus jaunimo informacija


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt