Pirmadienis, Gegužė 25, 2020
   
Tekstas

Liberalų diskusija. Ar partijos turėtų vykdyti viešuosius pirkimus?

Praėjusių metų pabaigoje Seimas uždraudė partijos gauti aukas tiek iš gyventojų, tiek iš įmonių. Akivaizdu, kad po šių draudimų, pagrindinis partijų lėšų šaltiniu taps valstybės biudžeto pinigai. Šią savaitę dar didesnę sumaištį įnešė tinklaraštyje commonsense.lt paskelbta nuomonė, kad partijos nuo šiol privalės vykdyti viešuosius pirkimus. Šį komentarą puolė cituoti žiniasklaida, o skambiais pareiškimais apie partijų finansavimą jau spėjęs pagarsėti Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) vadovas Žydrūnas Plytnikas pradėjo tvirtinti, kad viešųjų pirkimų įstatymas tikrai turės būti taikomas ir partijoms. 

Beje, kai kurios partijos pagrindinį įvardijamą kriterijų atitiko, t. y. daugiau nei pusę savo pajamų yra gavusios iš biudžeto ir ankstesniais metais, tačiau kodėl joms nereikėjo laikytis šios tvarkos, kol kas nei VPT, nei tų pačių partijų atstovai nekomentuoja. Taip pat VPT nekomentuoja ir ar šios tvarkos nesilaikymas ankstesniai metais turės kažkokių pasekmių – baudų ar pan.

Šiuo metu atsakingų ministerijų specialistai aiškinasi ar viešųjų pirkimų įstatumo nuostatos turėtų (ar galėtų) būti taikomos partijoms. Jau artimiausiu metu sulauksime oficialių išvadų, o kol kas savo nuomone dalinasi partijos nariai.

 


 

Živilė Kristutienė, partijos Kontrolės komisijos pirmininkė

Patvirtintas naujasis politinių partijų finansavimo įstatymas įnešė ir papildomų diskusijų. Teiginys, kad partijų pirkimai turi būtivykdomi tik per viešuosius pirkimus ženkliai apsunkina visą partinę veiklą.

Kadangi pagal naująjį įstatymą partijoms iš biudžeto skiriamų lėšų nepakaks išsilaikymui ir rinkiminių kampanijų organizavimui, tai reikalavimas taikyti viešųjų pirkimų procedūras, mažiausiai yra trumparegiškas ir neracionalus. Kodėl? 

1. Partijos ir/ar jų skyriai, norėdami išvengti galimų baudų ir kitokių sankcijų, turės samdyti kompetetingus darbuotojus. Tam reikalingos lėšos.

2. Galimai gali tekti valstybės biudžetui skirti papildomą finansavimą išlaikyti papildomiems specialistams Viešuosius  pirkimus prižiūrinčiai institucijai, nes padidės  darbo apimtys.

3. Viešųjų pirkimų procedūros yra labai pažeidžiamos: privalomi terminai skelbiant pirkimus, galimi apskundimai, teisminės procedūros. 

Kalbant apie rinkimines kampanijas su konkrečiais terminais atsiranda grėsmė užsakytas paslaugas gauti pavėluotai, kas reiškia netikslingą biudžetinių lėšų švaistymą ir didžiulius nuostolius. Žinant, kokiomis priemonėmis kandidatai siekia laimėti rinkimus, neatmestinas variantas, kad partijoms prijaučiančios įmonės specialiai stengsis sužlugdyti konkurentų viešuosius pirkimus tam, kad laiku nepavyktų užsakyti reklamos. Būsime sukoncentruoti ne į rinkėją, o į viešųjų rinkimų procedūras, kad laiku pasirodytų visa rinkiminė agitacinė reklama, vyktų numatyti renginiai tiek partijos viduje, tiek dirbant su visuomene.

Kiekviena partija, nebūdama pelno siekiančia organizacija, visada siekia optimaliai išnaudoti turimas lėšas, siekdama už mažiausia kaina įsigyti geriausios kokybės produktą ar paslaugą. Todėl teigti, kad reikalinga priežiūra iš biudžeto gautom lėšom yra neracionalu.

Beje, neužmirškime, kad partijų finansinės ataskaitos yra audituojamos ir skelbiamos viešai. Tad viešųjų pirkimų procedūros neįneštų papildomo skaidrumo.


Algirdas Radušys, partijos Ignalinos skyriaus pirmininkas, VRK narys

Nuo šių metų pradžios uždraudus juridiniams asmenims remti partijas, tuo pačiu buvo padidintos ir valstybės biudžeto dotacijos. Retas gyventojas iki šiol remdavo partijas, ir nors atsiranda galimybė jas remti 1% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalimi, didžiąją dalį partijų pajamų veikiausiai sudarys valstybės biudžeto lėšos. Jeigu per finansinius metus, jos sudarys daugiau kaip 50% visų pajamų, partija, dar net negavusi šių pinigų, nuo pirmos naujų metų dienos tampa perkančiąja organizacija bei visus pirkimus turės atlikti pagal nustatytą viešųjų pirkimų tvarką. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad net partiečio sumokėti nario mokesčiai galės būti išleisti tik atliekant viešųjų pirkimų procedūras. Mano nuomone, tokią tvarką nustato Europos Sąjungos direktyvos, kita vertus kiekviena veikianti įmonė galės konkuruoti dėl partijų užsakymų. 

Kiekvienai partijai kasmet teks iš naujo prognozuoti, kokią pajamų dalį sudarys valstybės biudžeto lėšos, nes vienais metais partija gali tapti perkančiąja organizacija, kitąmet ja jau gali nebebūti.

Pasekmės už Viešųjų pirkimų pažeidimus gali būti skaudžios ne tiek dėl baudų, kiek dėl partijos skaidrumo ir įvaizdžio. Beje, baudos už pažeidimus atsakingiems asmenims gali būti nuo 500 iki 2500 Lt už pirmą pažeidimą, o pačiai partijai gali grėsti net iki 10% pirkimo sutarties vertės dydžio bauda. Atsiveria įvairios galimybės konkuruojančių partijų pirkimus skųsti, stabdyti jų pirkimų procedūras per teismus. Visos partijos turės pasirengti supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, kurios turės reglamentuoti visų skyrių atliekamus pirkimus. Juos bus privalu planuoti iš anksto ir iki kiekvienų metų kovo 15 d. viešai paskelbti pirkimų suvestines. Vieną kartą į metus partijos turės teikti Viešųjų pirkimų tarnybai mažos vertės pirkimų ataskaitą, o už didesnius pirkimus reikės ataskaitą teikti už kiekvieną pirkimą atskirai


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt