Trečiadienis, Liepa 15, 2020
   
Tekstas

O. Balžekienė. Lietuvos ateitis: dvimiestis ar daugiamiestis?

Daugiamiestis - tai garantas, kad Lietuvoje baigisis “sodybų” tuštėjimo metas.

Baigiantis sovietmečiui, Lietuva buvo ne vienamiestis, kaip Latvija, su sostine Ryga, o šalis, su pakankamai tolygiai išvystytais regionais. Lietuvoje sėkmingai plėtėsi Mažeikiai, Kėdainiai, Alytus, Utena, Jonava, ir daugybė kitų miestelių. Net nedideliame miestelyje Tauragėje buvo pastatytos rimtos gamyklos. 

Gavome gerą palikimą, tačiau dabar ir toliau išsijuosę kuriam programas, kaip padaryti, kad Lietuva taptų Vilniumi, kaip Maskva tapo Rusija,  ar Latvija - Ryga..

Per dvidešimt nepriklausomybės metų, Lietuvai tikrai pasisekė  išvystyti Vilniaus vienamiesčio  idėją. 

Taigi, Lietuva dabar virsta Rusijos atveju – dominuoja vienas centrinis miestas, o visa kita teritorija atlieka tik statisto vaidmenį. Tai patogu centrinei valdžiai –  visa valdžios galia sukaupta vienoje teritorijoje, viskas po ranka, viskas pasiekiama. Bet vargas, jei gyveni šiek tiek toliau nuo centro. Tai, ką turim šiandien – klęstintis Vilnius ir vargstantys, iš valdžios malonės laukiantys kiti miestai.

Beje, tokį modelį sovietmečiu rusai sėkmingai įgyvendino Latvijoje. Dabar Latvija – tai Ryga. Sovietiniais metais viską spręsdavo Maskva, dabar Socdemų dėka mes vėl virtom supercentralizuota valstybe. Tik keista, kad ir dabartinė vyriausybė taip uoliai tęsia šį socdemų pradėtą darbą.

Dvimiestis ar daugiamiestis?

Dar prieš 10 metų paskelbta dvimiesčio idėja Kaunas – Vilnius taip ir liko gražiu skelbimu, sėkmingai numarintu Vilniaus stalčiuose. 

Dabar vėl girdime A. Zuoko bandymus prikelti jo paties pradėtą ir jo paties numarintą dvimiesčio idėją. Tik ar nuo to bus geriau visai Lietuvai?

Visai Lietuvai yra daug svarbiau, kad prisikeltų ir vysytųsi ne du miestai, bet daugiau miestų, nes tai atneštų naudą visiems Lietuvos žmonėms. Jei norime matyti mūsų šalį ne valstybę-miestą, ar valstybę dvimiestį, mums reikia valstybiniu lygiu plėtoti visus Lietuvos regionus. 

Be to, prisiminkime, kad  Lietuvai iš ES skiriamos pakankami didelės lėšos  vykdyti decentralizacijos ir atskirties mažinimo programas tarp regionų. Lietuva vis dar tebedeklaruoja, kad tai yra vienas iš jos prioritetų.

Norint pasiekti, kad Lietuvos regionai vystytųsi tolygai, reikia ne dvimiesčio, o daugiamiesčio vystymo strategijos

Svarbu, kad daugiamiesčio idėja taptų nepriklausoma nuo vienos politinės partijos, ar politinės jėgos, ir ji nebūtų vykdoma vienos politinės partijos rėmuose. Lietuva, nors yra  maža šalis, bet valdoma skirtingai, nes miestus ir rajonus valdo įvairios partijos. 

Kauniečiai ir Vilniečiai manau, kad taip pat palaikys daugiamiesčio idėją, nes tai padės išvystyti mūsų mylimą šalį Lietuvą tolygiai ir nuo to mums visiems bus tik geriau. Tik su visuomenės palaikymu ji neliks dar viena paleista ir išnykusi idėja.

Todėl kviečiu miestų ir miestelių vadovus, asociacijų, įvairių organizacijų atstovus susėsti prie vieno stalo ir nuspręsti, kas Lietuvai geriau.

Na, o Vyriausybei reikia gerai pasvarstyti ir patvirtinti valstybei svarbiu projektu daugiamiesčio, o ne dvimiesčio vystymo idėją.

Ona Balžekienė   
www.mazimokesciai.lt

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt