Sekmadienis, Gegužė 31, 2020
   
Tekstas

Švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius vizitą JAV pradėjo susitikimais su lietuvių bendruomene Vašingtone

Kovo 4 d., pirmą darbo vizito JAV dieną, švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius susitiko su Vašingtono lietuvių bendruomenės atstovais bei lituanistinės mokyklos pedagogais ir diskutavo apie švietimą ir lietuvybės išsaugojimą.

Sveikindamas susirinkusius JAV lietuvių bendruomenės atstovus ministras G. Steponavičius pažymėjo, jog šio vizito metu numatyti apsilankymai geriausiuose JAV universitetuose, tyrimų centruose leis  geriau susipažinti su šių mokslo įstaigų patirtimi ir padės pasitikrinti Lietuvoje vykdomos reformos kryptį. „Kitas svarbus tikslas – suprasti, ką galime padaryti Lietuvoje, kad kuo geriau išnaudotume įtakingos, atgimimo bangą išgyvenančios JAV lietuvių bendruomenės potencialą“, – sakė ministras. Anot G. Steponavičiaus, pernai Vyriausybės patvirtinta „Globalios Lietuvos“ programa akcentuoja ryšio su užsienyje gyvenančiais lietuviais svarbą ir būtinybę įsitraukti į valstybės, jos gerovės kūrimo procesą, siekiant stiprinti pasitikėjimą savo valstybe ir ugdyti patriotiškumą. 

Pokalbio metu G. Steponavičius pažymėjo, jog neseniai buvo priimtas sprendimas perduoti neformalųjį lituanistinį ugdymą ir švietimą Švietimo ir mokslo ministerijai. „Neabejoju, jog mums pavyks skirti daugiau dėmesio ir paramos net  35 JAV veikiančioms lituanistinėms mokykloms“, – sakė ministras. Atsakydamas į Vašingtono lituanistinės mokyklos direktorės Ilonos Verbušaitienės klausimus, ministras patvirtino, jog Švietimo ir mokslo ministerija, suprasdama profesionalių  mokytojų trūkumą neformalaus lituanistinio ugdymo mokyklose, skirs daugiau dėmesio metodinės medžiagos parengimui, kad lietuvių kalbos mokyti galėtų ne vien profesionalūs pedagogai. Kartu  būtina didinti mokytojų skaičių Lietuvoje organizuojamuose  parengiamuosiuose mokymuose. 

Ministras atkreipė dėmesį į būtinybę sukurti bendradarbiavimo tiltus tarp mokytojų iš Lietuvos mokyklų, kuriose veikia nuotolinio mokymo programos, ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojų, kad būtų galima geriau suprasti užsienyje gyvenančių vaikų poreikius ir galimybes.

Susitikime dalyvavę Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) rektorius  Alfonsas Daniūnas ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) rektorius Remigijus Žaliūnas atkreipė dėmesį,  kad užsienyje gyvenantys tautiečiai, jeigu jie silpniau moka ar visai nemoka lietuvių kalbos, Lietuvoje gali rinktis studijų programas anglų kalba, taip pat veikia nuotolinio mokymo programos. Švietimo ir mokslo ministerija kasmet finansuoja studijas Lietuvoje ir skiria stipendijas šimtui išeivijos lietuvių studentų. LSMU šiuo metu studijuoja studentai iš 35 valstybių,  tarp jų ir iš JAV.

Pristatydamas Lietuvoje vykdomas reformas švietimo srityje ministras pažymėjo savarankiško mąstymo ir kūrybiškumo,  ugdymo svarbą. Mokymo  patrauklumui didinti įsteigtas mokytojų-  novatorių forumas, kurio idėjos yra prieinamos elektroninėje erdvėje.

Darbo vizito JAV metu švietimo ir mokslo ministras bei Lietuvos universitetų rektoriai lankysis Vašingtono, Hiustono, Bostono, Čikagos universitetuose, mokslo tyrimo centruose bei institutuose, susitiks su JAV administracijos pareigūnais bei lietuvių bendruomenėmis, JAV mokslo ir verslo atstovams pristatys Lietuvoje plėtojamus 5 mokslo slėnius. Tai pirmas toks Lietuvos švietimo ir mokslo ministro vizitas JAV, atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt