Sekmadienis, Gegužė 31, 2020
   
Tekstas

Liberalai: Lyčių kvotos partijų sąrašuose prieštarauja vyrų ir moterų lygių galimybių principui

Liberalų sąjūdžio Žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės komitetas diskutavo apie moterų ir vyrių lygių galimybių principą ir kaip jis yra įgyvendinamas Lietuvoje. Savo išvadose komiteto nariai teigia, kad vyrų ir moterų lygių galimybių principas turi būti pilnai įgyvendinamas, nes tokiu būdu visuomenėje sudaromos sąlygos kiekvienam individui, natūraliai konkuruojant, laisvai ir pilnai realizuotis bet kurioje pasirinktoje veikloje. Tačiau liberalai atkreipia dėmesį, kad metodai, suteikiantys privilegijų ir dirbtinai iškraipantys natūralios konkurencijos taisykles – pavyzdžiui, lyčių kvotos partijų rinkiminiuose sąrašuose – yra nepriimtini. Susipažinkite su komiteto pozicija.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės komiteto pozicija dėl moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo.

Lietuvoje iš esmės sudarytos teisinės prielaidos žmonėms pritaikyti savo gebėjimus ir realizuotis tiek viešame, tiek privačiame gyvenime nepriklausomai nuo lyties. LR Konstitucijos 29 straipsnis sako, kad žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas siekia užtikrinti, kad būtų įgyvendintos LR Konstitucijoje įtvirtintos moterų ir vyrų lygios teisės, uždrausti bet kokią diskriminaciją dėl asmens lyties, ypač kai tai susiję su šeimine ar santuokine padėtimi. Vyrams ir moterims sudarytos vienodos sąlygos išeiti motinystės (tėvystės) atostogų.

Praktikoje vyrai ir moterys galimybėmis reikštis viešame ir privačiame gyvenime naudojasi skirtingai – tiek dėl asmeninio pasirinkimo, tiek ir dėl nepalankių aplinkos veiksnių (neigiamų stereotipų, diskriminavimo). Pavyzdžiui, motinystės (tėvystės) atostogų daug dažniau išeina mamos, o ne tėčiai, nors tokiu būdu vaikus auginti pasirenkančių tėčių skaičius auga. Moterų atlyginimų vidurkis yra žemesnis už vyrų atlyginimų vidurkį.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės komiteto nuomone, vyrų ir moterų lygių galimybių principas turi būti pilnai įgyvendinamas, nes tokiu būdu visuomenėje sudaromos sąlygos kiekvienam individui, natūraliai konkuruojant, laisvai ir pilnai realizuotis bet kurioje pasirinktoje veikloje. Tai reiškia, kad niekam negalima teikti pranašumo ar diskriminuoti vien dėl asmens lyties.

Lygios galimybės reiškia ir tai, kad individas yra laisvas pasirinkti, kokioje sferoje, kokiais būdais jis nori realizuotis ir pritaikyti savo gebėjimus. Nepritariame metodams, suteikiantiems privilegijų ir dirbtinai iškraipantiems natūralios konkurencijos taisykles – pavyzdžiui, lyčių kvotoms partijų rinkiminiuose sąrašuose. Privalomų moterų kvotų įvedimas rodytų nepagarbą moterims – tarsi jos būtų nepajėgios lygiomis sąlygomis konkuruoti tiek su vyrais, tiek su kitomis moterimis dėl siekiamų pozicijų viešajame gyvenime. Kad konkuruoti Lietuvoje įmanoma, parodo ir tai, kad svarbius valstybės postus – Prezidento, Seimo Pirmininko, krašto apsaugos ministro – šiuo metu užima moterys.

Svarbu „neperlenkti lazdos“ – neversti moterų ar vyrų reikštis tose sferose ir taip, kaip jie patys nepageidauja. Tai prieštarautų partijos programoje įtvirtintam laisvo, kūrybingo ir atsakingo žmogaus siekiui. Paskatinimas ir paraginimas neturi virsti privalomomis taisyklėmis. Taigi pasisakome už laisvą moterų ir vyrų pasirinkimą vienodomis galimybėmis.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt