Šeštadienis, Gruodis 14, 2019
   
Tekstas

Mažėjantis mokinių skaičius – iššūkis mokyklai ir bendruomenei

Nuo rugsėjo pirmosios duris atvers daugiau nei 1300 mokyklų. Tai šešiomis mokykloms ir 34-iais bazinių mokyklų skyriais mažiau negu pernai (šių skyrių vienoje klasėje vidutiniškai tesimokė 2-3 mokiniai).

Kiekvienais mokslo metais mūsų bendrojo lavinimo mokyklose sumažėja apie 20 tūkstančių mokinių. 2007 metais bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 485 879 mokiniai, 2008 metais – 464 917 mokiniai, o 2009 metais – 440 504 mokiniai. Planuojama, kad šiuos mokslo metus pradės 418 500 mokinių, iš jų apie 29 tūkstančiai pirmokų. „Kalbėdami apie šią skausmingą tendenciją – mokinių mažėjimą pastebime ir viltingų dalykų: mokinių mažėjimas stabilizavosi. Palyginti su praėjusiais metais, šiemet savo veiklą stabdo mažiausiai mokyklų, – sako švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys. – Tačiau tai nesumenkina mokyklai kylančio iššūkio, kaip racionaliai panaudoti pastatus, išspręsti mokytojų darbo krūvio problemą, išlaikyti mokyklos rezervą geresniems laikams, kai vėl ims gausėti pirmokų“.Kuo jaunesnis mokinys – tuo arčiau mokykla

Pertvarkant mokyklas laikomasi pagrindinio principo – kuo jaunesnis mokinys, tuo arčiau jo gyvenamosios vietos turi būti mokykla. Vyresniųjų klasių mokiniams svarbiau, kad mokykla būtų kuo geriau aprūpinta: turėtų gerai įrengtas laboratorijas, pakankamai kompiuterių, kitų modernių mokymo priemonių, gausesnį

bibliotekos fondą ir kt. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet Švietimo ir mokslo ministerija savivaldybėms nupirko geltonųjų autobusų – už puspenkto milijono litų įsigyti 38 nauji autobusai, kurie daugiausia vežios vyresniųjų klasių mokinius iš uždaromų mokyklų į didesnes pagrindines, vidurines mokyklas ar gimnazijas. Iš viso mokyklų geltonųjų autobusiukų parke – per 500 automobilių.

Daugiafunkcinis centras padės kaimui
Švietimo ir mokslo ministerija, rūpindamasi kaimo vietovėse išlaikyti kultūros ir švietėjiškos traukos centrus, iš ES paramos skyrė lėšų daugiafunkciniams centrams steigti. Daugiafunkciniai centrai gali būti steigiami uždarytų mokyklų, ambulatorijų, kultūros namų pastatuose. Čia vaikai gali paruošti pamokas, užsiimti įvairia popamokine veikla, čia gali susirinkti kaimo bendruomenė, veikti priešmokyklinės grupės ir kt. 
Jau šiemet paraiškas ketina teikti Skuodo rajono savivaldybė, tokį centrą numačiusi įsteigti Lenkinių miestelyje, taip pat Šilutės rajono savivaldybė. Birštono rajono savivaldybė daugiafunkcinį centrą kurs Birštono vienkiemyje, Prienų rajono savivaldybė – rekonstruotame Ašmintos pradinio ugdymo skyriuje, o Kaišiadorių rajono savivaldybė – Kruonyje.

Kitos savivaldybės paraiškas pateiks gruodžio viduryje ir 2011 metais. Numatyta, kad iki 2013 m. pabaigos bus įsteigta ne mažiau kaip 76 daugiafunkciniai centrai tose vietovėse, kuriose gyvena iki 1000 gyventojų.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt